Rozmawiamy o profilaktyce

27 listopada zaprosiliśmy pedagogów, psychologów oraz nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych na Spotkanie z Poradnią na temat „Współpracy Poradni z placówkami oświatowymi w zakresie opracowania narzędzi do  badania zapotrzebowania na działania wychowawczo-profilaktyczne w szkołach”. Forma warsztatu umożliwiła wymianę doświadczeń uczestników w zakresie wykorzystywanych materiałów do rozpoznawania szkolnych czynników chroniących i czynników ryzyka. Prowadząca zaprezentowała przykładowe naukowe opracowania standardów szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych, zawierające praktyczne wskazówki i podpowiedzi oraz rekomendacje dotyczące skutecznej profilaktyki w szkole. Uczestnicy mieli również okazję do omówienia własnych doświadczeń związanych z wdrożeniem konkretnych metod i programów, w tym narzędzi diagnostycznych. W swoich wypowiedziach nauczyciele odwoływali się do najnowszych opracowań z zakresu omawianej tematyki, m.in.: „Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce” pod redakcją Roberta Porzaka. Poradnik w trzeciej części zawiera wnioski warte do wykorzystania podczas opracowania kolejnej diagnozy szkolnych potrzeb oraz monitorowania działań podejmowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.

O autorze

Skomentuj

*

captcha *