Oferta dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Oferta dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

W Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy

 1. Prowadzimy indywidualne konsultacje w zakresie:
 • kryzysu wieku dojrzewania
 • wsparcia w trudnościach wychowawczych
 • problemów emocjonalnych młodzieży
 • trudności w relacjach z innymi
 • sytuacji trudnych w życiu osobistym
 • wydarzeń traumatycznych
 1. Organizujemy dla młodzieży terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe.
 2. Prowadzimy przesiewowe badania w zakresie diagnozowania przyczyn niepowodzeń szkolnych (niedostępne w roku szkolnym 2015/2016/2017)
 3. Pomagamy w realizacji działań profilaktycznych na terenie szkół i placówek.
 4. Prowadzimy warsztaty na terenie szkół i placówek, np.:
 • Zajęcia integracyjne „Jesteśmy klasą, ale każdy z nas jest inny”,
 • Trening koncentracji i logicznego myślenia „Jak uczyć się skutecznie?”,
 • „Jak pokonać stres egzaminacyjny?”
 • „Profilaktyka w szkole”
 1. Uczestniczymy w zespołach dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowanych na terenie szkół i placówek.
 2. Prowadzimy tematyczne rady pedagogiczne na terenie szkół i placówek.

Specjaliści

Poradnia w Świdnicy:

Ewa Oleksy-Kuras, Krzysztof Kuras, Katarzyna Dera-Szymczak, Małgorzata Jaśkowiak, Anna Grygianiec -Wodarz, Kornel Łysyk, Małgorzata Figlewicz, Katarzyna Szczepaniak-Misiura, Grażyna Sieńkowska, Ewelina Zakrzewska

 Poradnia w Świebodzicach:

Urszula Hetmańczyk, Milena Balwierz, Ludmiła Krawczyk Katarzyna Sosnowicz,

 Poradnia w Strzegomiu:

Zenona Mrozowska, Irena Galica

Aktualności