Oferta dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej

Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej (I etap edukacji w szkole podstawowej)

Zachęcamy do korzystania z następujących działań prowadzonych przez specjalistów :

 1. Diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna.
 2. Terapia indywidualna.
 3. Terapia grupowa / „ Bajkoterapia” /.
 4. Terapia EEG Biofeedback.
 5. Przesiewowe badania na terenie szkół i przedszkoli:
 • funkcji wykonawczych,
 • logopedyczne,
 • słuchu
 • w zakresie dojrzałości do nauki matematyki (na indywidualne zapytanie Dyrektora placówki)
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych ((na zapytanie Dyrektora placówki)
 • ryzyka dysleksji (na zapytanie Dyrektora placówki)
 • w zakresie rozpoznawania uzdolnień w klasach V.
 1. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli
 2. Udział w zespołach ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w przedszkolach i w szkołach.
 3. Prowadzenie Rad Pedagogicznych zgodnie z zapotrzebowaniem placówek.
 4. Spotkania z rodzicami na zgłoszone tematy na terenie placówek, omówienie badań przesiewowych i inne.
 5. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny poprzez podejmowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych.

Specjaliści:

Poradnia w Świdnicy:

Aldona Baradzi-Pyt, Karolina Rozenek, Agnieszka Miecznikiewicz, Kornel Łysyk, Małgorzata Jaśkowiak, Marta Gut, Marta Dutkiewicz, Kamila Bryk, Karolina Michałowska- Sołościuk, Marcin Szychowiak, Małgorzata Figlewicz

Poradnia w Świebodzicach:

Hanna Stawnicka-Andrys,  Katarzyna Sosnowicz, Milena Balwierz, Urszula Hetmańczyk, Ludmiła Krawczyk, Małgorzata Błaszczyk

Poradnia w Strzegomiu:

Bożena Dziurla, Dorota Klimowicz, Zenona Mrozowska, Paulina Grzywaczewska, Ewelina Białas, Dorota Mazur, Anna Rydel

Aktualności