Materiały do pobrania

Pierwsza wizyta w Zespole Poradni – warto sobie przypomnieć

Pierwsza wizyta w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Wskazówki dla rodziców i nauczycieli w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:

Wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym

Depresja dzieci i młodzieży. Część 1

Depresja dzieci i młodzieży. Część 2

Narkotyki – ryzykowna decyzja

Wpływ mediów elektronicznych na dziecko

Wskazówki do pracy z dzieckiem/uczniem słabowidzącym:

Trudności w nauce, które mogą wynikać z wady wzroku

Ćwiczenia usprawniające wzrok

Wskazówki dla nauczycieli- uczeń słabowidzący

Wskazówki dla rodziców dzieci słabowidzących

Wskazówki dla nauczycieli do pracy z dzieckiem/uczniem słabosłyszącym

Funkcjonowanie dziecka w zależności od stopnia niedosłuchu

Dziecko słabosłyszące i głuche – znaczenie wczesnej diagnozy

Specyficzne trudności w uczeniu się:

Jak pomagać młodszemu dziecku z dysleksją

Diagnoza ryzyka specyficznych trudności w nauce matematyki

Wnioski i rekomendacje po badaniach przesiewowych dyskalkulii

Uczeń zdolny

Badania przesiewowe pod kątem uzdolnień uczniów

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania opinii o indywidualnym toku lub programie nauki

Co to jest koncentracja i jak ją rozwijać?

Część I – warunki zewnętrzne a koncentracja uwagi

Część II – wpływ zdrowia i samopoczucia dziecka na koncentrację uwagi

Część III – ćwiczenia na poprawę koncentracji uwagi

Biofeedback w pytaniach i odpowiedziach

Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców Powiatu Świdnickiego

Ulotka Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

Wyniki ankiety badania potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia