Linki

Poniżej zamieszczone są adresy stron, na których Państwo znajdziecie informacje dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach w świetle nowych regulacji prawnych:

www.efektywnoscksztalcenia.aps.edu.pl

www.men.gov.pl

www.abcd.edu.pl

www.ore.edu.pl