Funkcjonowanie Zespołu Poradni od 4 maja 2020r.

FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU PORADNI OD 01.09.2020

            Informujemy, że sekretariaty Poradni w Świdnicy i Poradni w Strzegomiu są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, a Poradni w Świebodzicach w godzinach 7:30-15:30.

Na terenie poszczególnych Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego będziemy wcześniej umawiać Państwa na wizyty ze specjalistami. 

Z sekretariatami prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo:

Poradnia w Świdnicy 74 662 27 20, 516156440

Poradnia w Strzegomiu 74 662 27 60

Poradnia w Świebodzicach 74 662 27 40, 516156780

sekretariat@poradnia.swidnica.pl

ZASADY OGÓLNE

Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują aktualne wytyczne przeciwepidemiczne GIS, dlatego będziecie Państwo poproszeni o wypełnienie oświadczenia dotyczącego aktualnego stanu zdrowia dziecka. Prosimy pamiętać o maseczkach, rękawiczkach i dezynfekowaniu rąk przed wejściem do pomieszczeń Poradni. W celu uniknięcia zarażenia COVID-19 prosimy o wyposażenie dzieci i młodzież w przybory do pisania (długopis, ołówek, młodsze dzieci także w kredki).

WAŻNE

Pracownik sekretariatu będzie do Państwa dzwonił w celu ustalenia nowych terminów badań oraz przeprowadzenia wstępnego wywiadu w zakresie stanu zdrowia dziecka i rodzica/opiekuna prawnego. Informujemy, że ze względu na stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, w pierwszej kolejności będą planowane badania w kierunku orzecznictwa (kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju itp.) oraz w sprawach wymagających pilnej diagnozy specjalistycznej. Prosimy, aby Państwo weryfikowali konieczność wizyty w Poradni, jeśli nie jest niezbędna, zalecamy odroczenie sprawy na późniejszy czas lub konsultację telefoniczną ze specjalistą.

Sprawy, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego: umówienie się na wizytę, omówienie wyników diagnozy, porady lub konsultacje, prosimy w miarę możliwości ustalać telefonicznie lub mailowo.

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Zespoły Orzekające działają zgodnie z przyjętymi procedurami.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna, zaświadczenie lekarskie (do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) oraz opinia przedszkola/szkoły o dziecku/uczniu według proponowanych wzorów zamieszczonych na stronie poradnia.swidnica.pl

Wszystkie opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia lub pełnoletniego ucznia, dostarczony osobiście do Poradni, pocztą tradycyjną lub skan wniosku przesłany na adres mailowy sekretariat@poradnia.swidnica.pl

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się na bieżąco, zgodnie z wpływającymi wnioskami.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem ze wskazówkami, jak przygotować się do wizyty w poradni. Gdy Państwo przyjdziecie z dzieckiem w miejsce, w którym obowiązują restrykcje dotyczące zachowania specjalnej czystości, warto wcześniej mu opowiedzieć, jak to będzie wyglądało.

Poradnik dla rodziców. Jak-przygotować dziecko na badanie podczas pandemii?

W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe! Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia dziecka zostańcie w domu! Decyzję o przyjściu do Poradni podejmują rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, prosimy śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.

Dyżury specjalistów do 01.10.2020

ŚWIDNICA

Małgorzata Curyl- dyrektor
m.curyl@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Aldona Baradzi-Pyt- pedagog
a.baradzi-pyt@poradnia.swidnica.pl5 447 1
Poniedziałek
8.00-13:30
Wtorek
8.00-13:00
Środa
8.00-12:00
Czwartek
13.00-18.00
Piątek
8.00-11.30
Balbina Biedrzycka- logopeda
b.biedrzycka@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
13.00-17.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
12.00-16.00
Piątek
8.00-12.00
Kamila Bryk- pedagog
k.bryk@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
12.00-16.00
Środa
12.00-17.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
9.00-14.00
Katarzyna Dera-Szymczak- psycholog
k.dera-szymczak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
13.30-16.30
Wtorek
8.00-12.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
8.00-14.00
Anna Grygianiec-Wodarz- pedagog
a.grygianiec-wodarz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
13.00-18.00
Środa
8.00-16.00
Czwartek
8.00-16.00
Piątek
8.00-14.30
Małgorzata Jaśkowiak- psycholog
m.jaskowiak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
12.00-17.00
Wtorek
13.00-18.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
13.00-16.00
Piątek
8.00-11.00
Agnieszka Miecznikiewicz- pedagog
a.miecznikiewicz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
9.00-15.00
Wtorek
8.00-15.00
Środa
12.00-17.00
Czwartek
9.00-15.00
Piątek
9.00-15.00
Karolina Michałowska-Sołościuk- psycholog
k.michalowska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
10.00-17.00
Środa
8.00-14.00
Czwartek
8.00-15.00
Piątek
8.00-14.0
Strzegom
Grażyna Pływacz-terapeuta EEG Biofeedback
g.plywacz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
———
Wtorek
————-
Środa
15.00-18.00
Czwartek
——–
Piątek
11.00-18.00
Małgorzata Sikora- logopeda
m.sikora@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
12.30-16.30
Wtorek
13.00-17.00
Środa
13.00-17.00
Czwartek
8.00-13.00
Piątek
11.30-16.30
Grażyna Sieńkowska-Pałka- logopeda
g.sienkowska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
———-
Wtorek
12.00-15.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
—-
Marcin Szychowiak- psycholog
m.szychowiak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
8.00-12.00
Środa
12.15-16.15
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
12.15-16.15

STRZEGOM

Katarzyna Sosnowicz –wicedyrektor793380848
k.sosnowicz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
Świdnica
Czwartek
 
Piątek
 
Bożena Dziurla- pedagog
b.dziurla@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-14.00
Wtorek
8.00-11.00
Środa
14.00-16.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
8.00-14.00
Irena Galica – pedagog
i.galica@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
14.00-17.00
Wtorek
13.00-17.00
Środa
8.00-11.00
Czwartek
———
Piątek
———
Paulina Grzywaczewska- psycholog
p.grzywaczewska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
11.00-18.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
9.00-11.00
Dorota Klimowicz- pedagog
d.klimowicz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
13.00-18.00
Wtorek
8.00-11.00
Środa
13.00-17.00
Czwartek
12.00-16.00
Piątek
11.00-15.00
Dorota Mazur- logopeda
d.mazur@poradnia.swidnia.pl
Poniedziałek
8.00-14.00
Wtorek
9.00-11.30
Środa
13.00-17.30
Czwartek
8.00-13.00
Piątek
8.00-10.00
Zenona Mrozowska – psycholog
z.mrozowska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
————-
Wtorek
13.00-18.00
Środa
13.00-18.00
Czwartek
———-
Piątek
———
Marzena Nowak – terapeuta EEG Biofeedback
m.nowak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
12.00-17.00
Wtorek
12.00-17.00
Środa
————
Czwartek
————
Piątek
——-
Anna Rydel- logopeda
a.rydel@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
9.00-16.00
Wtorek
8.00-15.00
Środa
8.00-13.00
Czwartek
12.30-16.30
Piątek
8.00-15.00

ŚWIEBODZICE

Anna Jajko- wicedyrektor
a.jajko@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
Świdnica
Wtorek
 
Środa
Świdnica
Czwartek
 
Piątek
 
Milena Balwierz – pedagog
m.balwierz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
11.00-17.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
8.00-11.00
Małgorzata Błaszczyk – logopeda
m.blaszczyk@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
———-
Wtorek
8.00-13.00
Środa
———-
Czwartek
12.00-17.00
Piątek
———
Ludmiła Krawczyk- pedagog
l.krawczyk@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
11.00-17.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
8.00-11.00
Hanna Stawnicka-Andrys- psycholog
h.stawnicka-andrys@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
————–
Wtorek
————
Środa
9.00-15.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
——–
Urszula Hetmańczyk- psycholog
u.hetmanczyk@poradnia.swidnia.pl
Poniedziałek
8.00-14.00
Wtorek
14.00-17.00
Środa
8.00-11.00
Czwartek
11.00-15.00
Piątek
8.00-12.00

Jednocześnie informujemy, że na Państwa telefoniczną prośbę, przygotowane do odbioru opinie i orzeczenia będą wysyłane pocztą.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać osobiście w Poradni, pocztą tradycyjną na adres 58-100 Świdnica, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14

(druki do pobrania na stronie internetowej ZPPP w Świdnicy: www.poradnia.swidnica.pl).

Czas pandemii stanowi duże wyzwanie dla naszego zdrowia psychicznego. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, nasi specjaliści podczas zdalnych konsultacji podpowiedzą Państwu jak przetrwać ten okres, rozmawiać z dzieckiem/nastolatkiem o koronawirusie lub jak poradzić sobie w kryzysie.

Kryzysowe sytuacje, z którymi możecie się do nas zgłaszać, np.:

  • Konflikty rodzinne
  • Przemoc psychiczna/fizyczna
  • Uzależnienie
  • Narastający/obniżony nastrój
  • Strata/żałoba (rozstanie, utrata przyjaciela, śmierć, wyjazd bliskiej osoby)
  • Samookaleczenia
  • Myśli samobójcze

 

O autorze

Skomentuj

*

captcha *