Formy wsparcia ZPPP w okresie ferii zimowych

Informujemy, że w okresie ferii zimowych Zespół Poradni funkcjonuje stacjonarnie zgodnie z harmonogramem. Każdy specjalista ma wyznaczone dyżury  konsultacji dla dzieci, rodziców/opiekunów, nauczycieli.

Można z nami kontaktować się w różnych sytuacjach związanych z udzieleniem pomocy, np. sposobów, form spędzania wolnego czasu, relacji domowych, rodzinnych, kontaktów rówieśniczych. Zachęcamy do bezpośrednich konsultacji telefonicznych pod nr tel. 516 156 780 lub 516 156 440 w godzinach 7:30-15:30

Dodatkowo w okresie ferii zimowych została uruchomiona infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów, nauczycieli potrzebujących konsultacji, porady, wsparcia.

W celu ustalenia konkretnej wizyty w Poradni, godziny konsultacji/porady prosimy codziennie o kontakt z sekretariatami poszczególnych Poradni:

Poradnia w Świdnicy w godzinach 7:00-16:00, tel. 74 662 27 20

Poradnia w Strzegomiu w godzinach 8:00-16:00, tel. 74 662 27 60

Poradnia w Świebodzicach w godzinach 7:30-15:30,tel. 74 662 27 40

Można kontaktować się  również drogą elektroniczną: sekretariat@poradnia.swidnica.pl

 

„Zawsze jest jakieś wyjście”

To nazwa nowego portalu poradni on-line.

Poradnia powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal umożliwia współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży m.in. poprzez umożliwienie specjalistom wspólnej grupowej konsultacji dotyczącej podopiecznego.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania.

Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Bezpłatna całodobowa infolinia 800 080 222

Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

 

 

O autorze

Skomentuj

*

captcha *