Druki do pobrania

NOWE WNIOSKI I ZAŚWIADCZENIA DO POBRANIA W SEKRETARIATACH PORADNI W ŚWIDNICY, PORADNI W STRZEGOMIU, PORADNI W ŚWIEBODZICACH:

– Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy

– Wniosek o wydanie opinii po badaniach

– Wniosek o terapię

– Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

– Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych/zespołowych

– Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY OTRZYMA W/W WNIOSKI PO ROZPOZNANIU SPRAWY PRZEZ SPECJALISTÓW POSZCZEGÓLNYCH PORADNI.

DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE ORAZ W KIERUNKU ORZECZNICTWA BĘDĄ ROZPATRYWANE NA PODSTAWIE WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY.

-Wniosek o udzielenie pomocy

-Opinia_szkoły_NI

-Opinia_szkoły orzeczenie

-Zaświadczenie _niepełnosprawność_WWR

-Zaświadczenie lekarskie-zagrożenie ndst

Zaświadczenie_lekarskie-rew-wych

-Wniosek o orzeczenie NI

Zaświadczenie_lekarskie NI

Zaświadczenie_medycyna pracy

Zaświadczenie zindywidualizowana_ścieżka

-Opinia zindywidualizowana ścieżka kształcenia

– Wniosek o badanie_przesiewowe

– Informacja o trudnościach w pisaniu

– Wniosek o EEG Biofeedback

– Upoważnienie

– Opinia o uzdolnionym

– Opinia o dziecku uczniu

– Obowiązek informacyjny

– Wniosek o przekazanie teczki