Search

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło 15 edycję ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. W tym roku realizowana jest pod hasłem „Nastoletnia depresja. Życie w trybie online/offline – nie pozwól dziecku wylogować się z życia”.

W ramach kampanii zostanie przeprowadzony cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla nauczycieli oraz dzień otwarty dla rodziców z wykładami ekspertów i bezpłatnymi konsultacjami on-line z lekarzem psychiatrą. Honorowy patronat nad cyklem szkoleń dla nauczycieli objął Minister Edukacji i Nauki.

Od 22 do 26 lutego br. w godz. 17:00-19:00 będzie działał Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji.

Pod numerem 22 594 91 00 pomocy udzieli lekarz psychiatra.

Podczas rozmowy specjalista może pomóc choremu na depresję lub osobom, które podejrzewają depresję u kogoś bliskiego, w rozpoznaniu i nazwaniu problemu, a także szukaniu oparcia w najbliższym otoczeniu.

Więcej informacji na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kampania-spoleczno-edukacyjna-nastoletnia-depresja–nie-pozwol-dziecku-wylogowac-sie-z-zycia

Nastoletnia depresja

Foto: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kampania-spoleczno-edukacyjna-nastoletnia-depresja–nie-pozwol-dziecku-wylogowac-sie-z-zycia

 

 

 

 

Informujemy, że w okresie ferii zimowych Zespół Poradni funkcjonuje stacjonarnie zgodnie z harmonogramem. Każdy specjalista ma wyznaczone dyżury  konsultacji dla dzieci, rodziców/opiekunów, nauczycieli.

Można z nami kontaktować się w różnych sytuacjach związanych z udzieleniem pomocy, np. sposobów, form spędzania wolnego czasu, relacji domowych, rodzinnych, kontaktów rówieśniczych. Zachęcamy do bezpośrednich konsultacji telefonicznych pod nr tel. 516 156 780 lub 516 156 440 w godzinach 7:30-15:30

Dodatkowo w okresie ferii zimowych została uruchomiona infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów, nauczycieli potrzebujących konsultacji, porady, wsparcia.

W celu ustalenia konkretnej wizyty w Poradni, godziny konsultacji/porady prosimy codziennie o kontakt z sekretariatami poszczególnych Poradni:

Poradnia w Świdnicy w godzinach 7:00-16:00, tel. 74 662 27 20

Poradnia w Strzegomiu w godzinach 8:00-16:00, tel. 74 662 27 60

Poradnia w Świebodzicach w godzinach 7:30-15:30,tel. 74 662 27 40

Można kontaktować się  również drogą elektroniczną: sekretariat@poradnia.swidnica.pl

 

„Zawsze jest jakieś wyjście”

To nazwa nowego portalu poradni on-line.

Poradnia powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal umożliwia współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży m.in. poprzez umożliwienie specjalistom wspólnej grupowej konsultacji dotyczącej podopiecznego.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania.

Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Bezpłatna całodobowa infolinia 800 080 222

Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

 

 

FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU PORADNI OD 01.09.2020

            Informujemy, że sekretariaty Poradni w Świdnicy i Poradni w Strzegomiu są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, a Poradni w Świebodzicach w godzinach 7:30-15:30.

Na terenie poszczególnych Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego będziemy wcześniej umawiać Państwa na wizyty ze specjalistami. 

Z sekretariatami prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo:

Poradnia w Świdnicy 74 662 27 20, 516156440

Poradnia w Strzegomiu 74 662 27 60

Poradnia w Świebodzicach 74 662 27 40, 516156780

sekretariat@poradnia.swidnica.pl

ZASADY OGÓLNE

Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują aktualne wytyczne przeciwepidemiczne GIS, dlatego będziecie Państwo poproszeni o wypełnienie oświadczenia dotyczącego aktualnego stanu zdrowia dziecka. Prosimy pamiętać o maseczkach, rękawiczkach i dezynfekowaniu rąk przed wejściem do pomieszczeń Poradni. W celu uniknięcia zarażenia COVID-19 prosimy o wyposażenie dzieci i młodzież w przybory do pisania (długopis, ołówek, młodsze dzieci także w kredki).

WAŻNE

Pracownik sekretariatu będzie do Państwa dzwonił w celu ustalenia nowych terminów badań oraz przeprowadzenia wstępnego wywiadu w zakresie stanu zdrowia dziecka i rodzica/opiekuna prawnego. Informujemy, że ze względu na stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, w pierwszej kolejności będą planowane badania w kierunku orzecznictwa (kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju itp.) oraz w sprawach wymagających pilnej diagnozy specjalistycznej. Prosimy, aby Państwo weryfikowali konieczność wizyty w Poradni, jeśli nie jest niezbędna, zalecamy odroczenie sprawy na późniejszy czas lub konsultację telefoniczną ze specjalistą.

Sprawy, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego: umówienie się na wizytę, omówienie wyników diagnozy, porady lub konsultacje, prosimy w miarę możliwości ustalać telefonicznie lub mailowo.

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Zespoły Orzekające działają zgodnie z przyjętymi procedurami.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna, zaświadczenie lekarskie (do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) oraz opinia przedszkola/szkoły o dziecku/uczniu według proponowanych wzorów zamieszczonych na stronie poradnia.swidnica.pl

Wszystkie opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia lub pełnoletniego ucznia, dostarczony osobiście do Poradni, pocztą tradycyjną lub skan wniosku przesłany na adres mailowy sekretariat@poradnia.swidnica.pl

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się na bieżąco, zgodnie z wpływającymi wnioskami.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem ze wskazówkami, jak przygotować się do wizyty w poradni. Gdy Państwo przyjdziecie z dzieckiem w miejsce, w którym obowiązują restrykcje dotyczące zachowania specjalnej czystości, warto wcześniej mu opowiedzieć, jak to będzie wyglądało.

Poradnik dla rodziców. Jak-przygotować dziecko na badanie podczas pandemii?

W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe! Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia dziecka zostańcie w domu! Decyzję o przyjściu do Poradni podejmują rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, prosimy śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.

Dyżury specjalistów do 01.10.2020

ŚWIDNICA

Małgorzata Curyl- dyrektor
m.curyl@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Aldona Baradzi-Pyt- pedagog
a.baradzi-pyt@poradnia.swidnica.pl5 447 1
Poniedziałek
8.00-13:30
Wtorek
8.00-13:00
Środa
8.00-12:00
Czwartek
13.00-18.00
Piątek
8.00-11.30
Balbina Biedrzycka- logopeda
b.biedrzycka@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
13.00-17.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
12.00-16.00
Piątek
8.00-12.00
Kamila Bryk- pedagog
k.bryk@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
12.00-16.00
Środa
12.00-17.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
9.00-14.00
Katarzyna Dera-Szymczak- psycholog
k.dera-szymczak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
13.30-16.30
Wtorek
8.00-12.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
8.00-14.00
Anna Grygianiec-Wodarz- pedagog
a.grygianiec-wodarz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
13.00-18.00
Środa
8.00-16.00
Czwartek
8.00-16.00
Piątek
8.00-14.30
Małgorzata Jaśkowiak- psycholog
m.jaskowiak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
12.00-17.00
Wtorek
13.00-18.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
13.00-16.00
Piątek
8.00-11.00
Agnieszka Miecznikiewicz- pedagog
a.miecznikiewicz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
9.00-15.00
Wtorek
8.00-15.00
Środa
12.00-17.00
Czwartek
9.00-15.00
Piątek
9.00-15.00
Karolina Michałowska-Sołościuk- psycholog
k.michalowska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
10.00-17.00
Środa
8.00-14.00
Czwartek
8.00-15.00
Piątek
8.00-14.0
Strzegom
Grażyna Pływacz-terapeuta EEG Biofeedback
g.plywacz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
———
Wtorek
————-
Środa
15.00-18.00
Czwartek
——–
Piątek
11.00-18.00
Małgorzata Sikora- logopeda
m.sikora@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
12.30-16.30
Wtorek
13.00-17.00
Środa
13.00-17.00
Czwartek
8.00-13.00
Piątek
11.30-16.30
Grażyna Sieńkowska-Pałka- logopeda
g.sienkowska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
———-
Wtorek
12.00-15.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
—-
Marcin Szychowiak- psycholog
m.szychowiak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
8.00-12.00
Środa
12.15-16.15
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
12.15-16.15

STRZEGOM

Katarzyna Sosnowicz –wicedyrektor793380848
k.sosnowicz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
Świdnica
Czwartek
 
Piątek
 
Bożena Dziurla- pedagog
b.dziurla@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-14.00
Wtorek
8.00-11.00
Środa
14.00-16.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
8.00-14.00
Irena Galica – pedagog
i.galica@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
14.00-17.00
Wtorek
13.00-17.00
Środa
8.00-11.00
Czwartek
———
Piątek
———
Paulina Grzywaczewska- psycholog
p.grzywaczewska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
11.00-18.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
9.00-11.00
Dorota Klimowicz- pedagog
d.klimowicz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
13.00-18.00
Wtorek
8.00-11.00
Środa
13.00-17.00
Czwartek
12.00-16.00
Piątek
11.00-15.00
Dorota Mazur- logopeda
d.mazur@poradnia.swidnia.pl
Poniedziałek
8.00-14.00
Wtorek
9.00-11.30
Środa
13.00-17.30
Czwartek
8.00-13.00
Piątek
8.00-10.00
Zenona Mrozowska – psycholog
z.mrozowska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
————-
Wtorek
13.00-18.00
Środa
13.00-18.00
Czwartek
———-
Piątek
———
Marzena Nowak – terapeuta EEG Biofeedback
m.nowak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
12.00-17.00
Wtorek
12.00-17.00
Środa
————
Czwartek
————
Piątek
——-
Anna Rydel- logopeda
a.rydel@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
9.00-16.00
Wtorek
8.00-15.00
Środa
8.00-13.00
Czwartek
12.30-16.30
Piątek
8.00-15.00

ŚWIEBODZICE

Anna Jajko- wicedyrektor
a.jajko@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
Świdnica
Wtorek
 
Środa
Świdnica
Czwartek
 
Piątek
 
Milena Balwierz – pedagog
m.balwierz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
11.00-17.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
8.00-11.00
Małgorzata Błaszczyk – logopeda
m.blaszczyk@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
———-
Wtorek
8.00-13.00
Środa
———-
Czwartek
12.00-17.00
Piątek
———
Ludmiła Krawczyk- pedagog
l.krawczyk@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
11.00-17.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
8.00-11.00
Hanna Stawnicka-Andrys- psycholog
h.stawnicka-andrys@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
————–
Wtorek
————
Środa
9.00-15.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
——–
Urszula Hetmańczyk- psycholog
u.hetmanczyk@poradnia.swidnia.pl
Poniedziałek
8.00-14.00
Wtorek
14.00-17.00
Środa
8.00-11.00
Czwartek
11.00-15.00
Piątek
8.00-12.00

Jednocześnie informujemy, że na Państwa telefoniczną prośbę, przygotowane do odbioru opinie i orzeczenia będą wysyłane pocztą.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać osobiście w Poradni, pocztą tradycyjną na adres 58-100 Świdnica, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14

(druki do pobrania na stronie internetowej ZPPP w Świdnicy: www.poradnia.swidnica.pl).

Czas pandemii stanowi duże wyzwanie dla naszego zdrowia psychicznego. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, nasi specjaliści podczas zdalnych konsultacji podpowiedzą Państwu jak przetrwać ten okres, rozmawiać z dzieckiem/nastolatkiem o koronawirusie lub jak poradzić sobie w kryzysie.

Kryzysowe sytuacje, z którymi możecie się do nas zgłaszać, np.:

  • Konflikty rodzinne
  • Przemoc psychiczna/fizyczna
  • Uzależnienie
  • Narastający/obniżony nastrój
  • Strata/żałoba (rozstanie, utrata przyjaciela, śmierć, wyjazd bliskiej osoby)
  • Samookaleczenia
  • Myśli samobójcze

 

Szanowni Państwo

           Z uwagi na ogłoszony w kraju stan pandemii kluczowe jest ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, dlatego od dnia 18.03.2020r. do 30.04.2020r. zajęcia w Poradniach w Świdnicy, Świebodzicach oraz Strzegomiu zostały zawieszone. 

W dniu 28.02.2020 doradcy zawodowi E. Białas i M. Balwierz przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas młodszych w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie. Były to warsztaty z zakresu preorientacji zawodowej „Kim będę. Podróż do krainy przyszłości”

IMG-20200228-WA0004

IMG-20200228-WA0012

IMG-20200228-WA0011

IMG-20200228-WA0008

IMG-20200228-WA0007

IMG-20200228-WA0010

IMG-20200228-WA0009

IMG-20200228-WA0005

Doradcy zawodowi z Zespołu Poradni po raz kolejny zorganizowali dla uczniów klas VIII szkół podstawowych wycieczkę zawodoznawczą do Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Uczniowie poznali m.in. warsztaty praktycznej nauki zawodu, gdzie CKZ realizuje zajęcia dla uczniów szkół branżowych w zawodach:
– mechanik pojazdów samochodowych,
– operator obrabiarek skrawających,
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
– ślusarz,
– elektromechanik pojazdów samochodowych.
Dla uczniów technikum w zawodach:
– technik usług fryzjerskich,
– technik pojazdów samochodowych,
– technik mechanik,
– technik budownictwa,
– technik górnictwa odkrywkowego,
– technik elektryk.
Podczas wycieczki uczniowie zapoznali się również z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Nauczyciele przybliżyli młodym ludziom specyfikę poszczególnych kierunków kształcenia (technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik mechatronik, technikum nr 6 – klas sportowa piłki nożnej, na poziomie szkoły branżowej – operator obrabiarek skrawających (cnc), mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych).
Podczas tegorocznej wizyty CKZ odwiedzili  uczniowie ze szkół w Marcinowicach, Mokrzeszowa, Jaworzyny Śląskiej i Świdnicy. Spotkanie było dało możliwość przyszłym absolwentom podstawówek zastanowienia się nad wyborem dalszej ścieżki kształcenia.

IMG-20200303-WA0007 IMG-20200303-WA0010 IMG-20200303-WA0005  IMG-20200303-WA0004

IMG-20200303-WA0015

IMG-20200303-WA0017

  IMG-20200303-WA0011

IMG-20200303-WA0003

IMG-20200303-WA0002

W dniach 18-20.02.2020 r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzegomiu odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów zdolnych w ramach kreatywnego spędzania wolnego czasu podczas tegorocznych ferii. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas IV-V ze Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej z Goczałkowa i Szkoły Podstawowej z Gniewkowa. Uczniowie poprzez różne zabawy integracyjne, mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności oraz doskonalenia umiejętności współpracy w zespole. Rozwiązywali rozmaite zadania z różnych dziedzin, jak również świetnie się bawili podczas przerw na relaksację. Wzięli udział w quizie z wiedzy ogólnej, wspólnie rozwiązywali łamigłówki. Bardzo chętnie korzystali z gier edukacyjnych typu: Jenga, Dixit, Odkrycia, Emocje, Super Farmer.  Zajęcia zorganizowały i prowadziły panie: Bożena Dziurla i Paulina Grzywaczewska. Za aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymali podarunki.  Rodzice uczestników zajęć uznali, iż zajęcia spełniły ich oczekiwania, dzieci były bardzo zadowolone i zadeklarowały chęć udziału w podobnych zajęciach w kolejnej edycji „Ferii z Poradnią”.

Ferie 4

Ferie 3

Ferie 1

Ferie 2

W dniach 01.07.2019 – 05.07.2019 dwunastu uczestników w wieku wczesnoszkolnym brało udział w wyjątkowych zajęciach. Uczestniczyli w ciekawych działaniach m.in. z dziedziny eksperymentów, sensoplastyki, ciekawych technik plastycznych, programowania, dogoterapii, wystąpień publicznych, bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu… oraz wielu innych. W każdym dniu pojawiły się różnorodne zajęcia, wszystkie w nurcie slow life.

20190701_120146 20190701_125548 20190702_084130 20190702_092214 20190702_100549 20190703_102514 20190703_104218

Internet rozwija się coraz szybciej, stając się niemal powszechnie dostępnym medium. Korzystają z niego coraz młodsi użytkownicy. Badania pokazują, że dzieci w wieku 3-6 lat korzystają z Internetu średnio 50 minut dziennie (FDDS 2015). Można się zastanawiać, czy tak małe dzieci w ogóle powinny używać komputera. Decyzja należy do rodziców. Wydaje się, że jeżeli odbywa się to pod ścisłym nadzorem dorosłych i z wykorzystaniem bezpiecznych oraz przyjaznych dzieciom serwisów, a także w ograniczonym wymiarze czasowym, to nie stanowi to zagrożenia dla dzieci.

Czas pierwszych kontaktów z komputerem i Internetem jest doskonałym momentem, aby poprzez wspólną zabawę pokazać dzieciom pozytywne ich zastosowania oraz ostrzec je przed czyhającymi w sieci zagrożeniami.

W roku szkolnym 2018/2019 w 8 placówkach (oddziałach przedszkolnych w przedszkolach lub szkołach podstawowych) pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdnicy (pedagog Agnieszka Miecznikiewicz i psycholog Marta Gut) przeprowadziły cykl zajęć dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzięki zastosowaniu różnych form aktywności angażowały dzieci, sprawiając, że w łatwy sposób przyswoiły przekazywaną wiedzę. Słuchając bajki, ucząc się piosenki, wykonując ćwiczenia, dzieci poznały zasady działania internetu, oswajały się z klawiaturą komputerową, a także dowiedziały się, co robić w sytuacji zagrożenia w sieci.

Placówki zainteresowane naszą ofertą w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o pisemne zgłoszenie zapotrzebowania na przeprowadzenie zajęć i przesłanie ich lub osobiste dostarczenie do sekretariatu Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy.

20181120_101325 20181120_102039 20181204_095423 20190212_102709

W dniu 27 marca 2019 r. odbyły się w Świebodzicach Targi Kariery i Przedsiębiorczości. Podobnie jak w poprzednich latach doradcy zawodu Zespołu Poradni towarzyszyli młodzieży kończącej gimnazjum, szkołę podstawową i średnią w rozpoznawaniu adekwatnej do swoich potrzeb i możliwości oferty edukacyjnej lokalnych szkół i uczelni. Była to również okazja do poznania oczekiwań młodych ludzi wobec osób dorosłych zajmujących się wspomaganiem wyborze szkoły czy kierunku kształcenia. Rozmowy z doradcami zawodowymi, omawianie sposobów diagnozowania predyspozycji  zawodowych, zainteresowań, określania mocnych stron lub kierunków do pracy, wzbudziło duże zainteresowanie wśród młodzieży. Osobisty kontakt z chętną do słuchania, życzliwą i obiektywną osobą może sprawić, że młody człowiek będzie dokonywał swoich wyborów samodzielnie ale nie samotnie.

W czasie Targów nasze stoisko odwiedzała młodzież oraz  grupa rodziców. Mieliśmy też przyjemność gościć przez chwilę Pana Burmistrza Świebodzic, który podziękował za naszą obecność na imprezie. Podkreślił również znaczenie wsparcia dla młodzieży w dokonywaniu wyborów zawodowych dla wiązania jej z lokalnym rynkiem edukacji i pracy.

Więcej o Świebodzickich Targach można przeczytać na stronach PUP i Gminy Świebodzice:

https://www.swiebodzice.pl/mieszkancy/aktualnosci/n,69320,mlodzi-swiebodziczanie-na-targach-przedsiebiorczosci.html

http://praca.swidnica.pl/pl/aktualnosci/15897,Relacja-z-VII-Swiebodzickich-Targow-Przedsiebiorczosci-i-Planowania-Kariery-Zawo.html