Search

W dniach 18-20.02.2020 r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzegomiu odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów zdolnych w ramach kreatywnego spędzania wolnego czasu podczas tegorocznych ferii. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas IV-V ze Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej z Goczałkowa i Szkoły Podstawowej z Gniewkowa. Uczniowie poprzez różne zabawy integracyjne, mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności oraz doskonalenia umiejętności współpracy w zespole. Rozwiązywali rozmaite zadania z różnych dziedzin, jak również świetnie się bawili podczas przerw na relaksację. Wzięli udział w quizie z wiedzy ogólnej, wspólnie rozwiązywali łamigłówki. Bardzo chętnie korzystali z gier edukacyjnych typu: Jenga, Dixit, Odkrycia, Emocje, Super Farmer.  Zajęcia zorganizowały i prowadziły panie: Bożena Dziurla i Paulina Grzywaczewska. Za aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymali podarunki.  Rodzice uczestników zajęć uznali, iż zajęcia spełniły ich oczekiwania, dzieci były bardzo zadowolone i zadeklarowały chęć udziału w podobnych zajęciach w kolejnej edycji „Ferii z Poradnią”.

Ferie 4

Ferie 3

Ferie 1

Ferie 2

Wielkimi krokami zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia. W Zespole Poradni już zadbaliśmy o odpowiedni wystrój i dekoracje. Prawdopodobnie to zapach świerkowej choinki sprawił, że 6 grudnia odwiedził nas Święty Mikołaj wraz z pomocnikami ze świebodzickiego Liceum Ogólnokształcącego.

IMG_3868

IMG_3865

PART_1575632199644

IMG_20191206_115629

27 listopada zaprosiliśmy pedagogów, psychologów oraz nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych na Spotkanie z Poradnią na temat „Współpracy Poradni z placówkami oświatowymi w zakresie opracowania narzędzi do  badania zapotrzebowania na działania wychowawczo-profilaktyczne w szkołach”. Forma warsztatu umożliwiła wymianę doświadczeń uczestników w zakresie wykorzystywanych materiałów do rozpoznawania szkolnych czynników chroniących i czynników ryzyka. Prowadząca zaprezentowała przykładowe naukowe opracowania standardów szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych, zawierające praktyczne wskazówki i podpowiedzi oraz rekomendacje dotyczące skutecznej profilaktyki w szkole. Uczestnicy mieli również okazję do omówienia własnych doświadczeń związanych z wdrożeniem konkretnych metod i programów, w tym narzędzi diagnostycznych. W swoich wypowiedziach nauczyciele odwoływali się do najnowszych opracowań z zakresu omawianej tematyki, m.in.: „Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce” pod redakcją Roberta Porzaka. Poradnik w trzeciej części zawiera wnioski warte do wykorzystania podczas opracowania kolejnej diagnozy szkolnych potrzeb oraz monitorowania działań podejmowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.

W dniu 9 października 2019r. w ramach obchodów Dnia Pierwszoklasisty w Zespole Szkół w Strzegomiu , poradniani specjaliści panie M. Balwierz i E. Białas, przeprowadziły dla uczniów zajęcia integracyjne. Celem warsztatów było wzajemne poznanie się, wzbudzenie potrzeby prawidłowej komunikacji oraz dążenia do budowania relacji w grupie rówieśniczej opartej na współpracy.

IMG-20191009-WA0013

IMG-20191009-WA0014

IMG_20191002_091738

IMG_20191002_092523

IMG_20191002_100211

IMG_20191002_100642

IMG_20191003_085916W związku z planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej opartej na wzajemnej współpracy, w dniach 2.10.2019 i 3.10.2019, gościliśmy w Poradni przedstawicieli przedszkoli, szkół i placówek. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia związane, m.in. z realizacją kształcenia specjalnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz innych form wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Panie wicedyrektor A. Jajko i K. Sosnowicz inspirowały uczestników do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Zaproponowały udział w Konferencji „Wyjść z cienia” organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy, która odbędzie się 25.10.2019r. w sali widowiskowej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego. Na zakończenie przedstawiły ofertę Poradni w obszarze wspomagania placówek oświatowych w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prosimy, aby Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek, w terminie do 15.10.2019r., złożyli do sekretariatów Zespołu Poradni, pisemne zapotrzebowania na poszczególne formy wsparcia.

Wspomaganie na terenie przedszkoli/szkół/placówek:

OFERTA

 • Trening koncentracji i logicznego myślenia dla uczniów kl. V-VIII (A. Grygianiec-Wodarz)
 • Zajęcia adresowane do uczniów z klas V-VI szkoł podstawowych, których celem jest przeciwdziałanie przemocy w Internecie (K. Bryk, M. Figlewicz)
 • Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 6 lat – realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych- ich celem jest zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci (M. Gut, A. Miecznikiewicz)
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów (M. Gut, A. Baradzi-Pyt, A. Miecznikiewicz, K. Łysyk, M. Szychowiak)
 • Zajęcia dla dzieci sześcioletnich z elementami bajkoterapii (H. Stawnicka-Andrys prowadzone na terenie przedszkoli w Świebodzicach)
 • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne dla dzieci przedszkolnych (M. Błaszczyk, na terenie przedszkoli w Świebodzicach)
 • Zajęcia profilaktyczno-integracyjne dla uczniów na różnych etapach edukacyjnych (pedagodzy, psycholodzy z Zespołu Poradni)
 • Trening kontroli złości- zajęcia dla dzieci i młodzieży (I. Galica, P. Grzywaczewska)
 • Wsparcie indywidualne lub grupowe nauczycieli w zakresie analizy gotowości do nauki w szkole, wskazaniu tych zachowań i umiejętności dziecka, które będą sprzyjać nauce w szkole oraz tych, które naukę w szkole utrudnią (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi Zespołu Poradni)
 • Wsparcie indywidualne lub grupowe rodziców w zakresie wskazania umiejętności, które trzeba rozwinąć, usprawnić oraz takich, na których można oprzeć wspieranie rozwoju dziecka (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi)
 • Badania logopedyczne (od 3 r.ż. tylko w przedszkolach/szkołach zapewniających odpowiednie warunki)
 • Badania słuchu – Program „Słyszę… (5-6 latki tylko w przedszkolach/szkołach zapewniających odpowiednie warunki)
 • Badania przesiewowe uzdolnień dla uczniów klas VI (M. Balwierz, L. Krawczyk, U. Hetmańczyk, M. Gut, K. Łysyk, A. Baradzi-Pyt, A. Miecznikiewicz)
 • Działania wspomagające pracę doradców zawodowych lub nauczycieli zajmujących się WSDZ (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe)
 • Wsparcie nauczycieli przedszkoli/szkół w skutecznej pomocy dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i emocji i in. (konsultacje, doradztwo)
 • Spotkania dla rodziców pt. „Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci przedszkolnych i w okresie wczesnoszkolnym” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas, U. Hetmańczyk, K. Łysyk, M. Szychowiak)
 • Spotkania dla rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych: „Jak wspierać rozwój mowy dziecka?”, „Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój mowy dziecka” (M. Dutkiewicz)
 • Zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych „Kim będę – podróż do krainy przyszłości” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas)
 • Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów klas I-IV: „Podróż do krainy zawodów”, „Moje indywidualne zasoby – zdolności, talenty, mocne strony”, „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych jako sposób przeciwdziałania mowie nienawiści”, „Kształtowanie postawy tolerancji jako sposób przeciwdziałania mowie nienawiści” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas)
 • Warsztaty dla uczniów klas IV-VI: ”Rozpoznawanie, nazywanie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami” (z wykorzystaniem elementów pantomimy, U. Hetmańczyk)
 • Warsztaty dla uczniów klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych: „Akcja „Ja” – czas na zaprezentowanie siebie – zajęcia rozwijające sztukę pozytywnej autoprezentacji”, „Trudny świat emocji – temperament jako ważny czynnik podejmowania decyzji zawodowych”, „Zarządzanie czasem jako skuteczny sposób osiągania celów”, „Planuję, decyduję, działam – gra decyzyjna”, „Gotowość do zmian – jako ważny wyznacznik sukcesu na rynku pracy”, „Będę pracownikiem – kogo szukają pracodawcy – cykl warsztatów rozwijających umiejętności pozazawodowe cenione na rynku pracy”, „Rynek pracy bez tajemnic – jak szukać pracy i przygotować się do rozmowy z pracodawcą”, „Sukces czy porażka – co motywuje mnie do działania”, „Wyznaczanie celów i planowanie życia”, „To co najważniejsze” – znaczenie wartości w osiąganiu celów i planowaniu drogi zawodowej”, „Łagodzenie konfliktów klasowych”, „Myśleć inaczej – działać skuteczniej. Sztuka twórczego mylenia”, „Wyznaczanie celów i planowanie życia”, „To co najważniejsze” – znaczenie wartości w osiąganiu celów i planowaniu drogi zawodowej”, „Łagodzenie konfliktów klasowych”, „Myśleć inaczej – działać skuteczniej. Sztuka twórczego mylenia” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas, U. Hetmańczyk)
 • Wycieczki zawodoznawcze (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas, G. Sieńkowska-Pałka)

Pomoc organizowana na terenie Poradni w Świdnicy, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego:

 • Indywidualna terapia psychologiczna (K. Dera-Szymczak, K. Łysyk, M. Figlewicz,              M. Szychowiak, M. Gut, M. Jaśkowiak)
 • Terapia pedagogiczna grupowa uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych (A. Grygianiec-Wodarz)
 • Grupowe zajęcia terapeutyczne: edukacja wczesnoszkolna i kl. IV -zajęcia ogólnorozwojowe wspierające naukę czytania (A. Miecznikiewicz, K. Bryk)
 • Spotkania terapeutyczne dla rodzin (K. Dera-Szymczak, M. Figlewicz, M. Jaśkowiak)
 • Konsultacje dla rodziców, nauczycieli (orzecznictwo, pomoc dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, itp.) – M. Curyl
 • Terapia EEG Biofeedback (K. Rozenek, K. Michałowska- Sołościuk)
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ( M. Jaśkowiak)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, m.in. z ASD (M. Figlewicz)
 • Zajęcia dla uczniów zdolnych SP (M. Gut, A. Baradzi-Pyt, A. Miecznikiewicz, K. Bryk)
 • Stacjonarny turnus dla dzieci młodszych w okresie ferii zimowych lub wakacji: „Ferie z Poradnią”, „Wakacje z Poradnią” (M. Gut, A. Miecznikiewicz, K. Rozenek, M. Jaśkowiak, M. Figlewicz, M. Dutkiewicz)
 • Integracja Sensoryczna (E. Sergiej)
 • Terapia logopedyczna (B. Biedrzycka, M. Sikora, A. Sosińska, M. Dutkiewicz)
 • Grupowe zajęcia logorytmiczne dla dzieci 3-4 letnich (M. Sikora, M. Dutkiewicz)
 • Zajęcia socjoterapeutyczne (M. Curyl, K. Łysyk,)
 • Sieć doradców zawodowych (prowadzona przez doradców z Poradni w Świdnicy, Świebodzicach, Strzegomiu)

Pomoc organizowana na terenie Poradni w Świebodzicach, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego:

 • Terapia psychologiczna (U. Hetmańczyk, H. Stawnicka-Andrys)
 • Terapia EEG Biofeedback (K. Sosnowicz)
 • Terapia logopedyczna (M. Błaszczyk)
 • Spotkania z Poradnią – dla logopedów (M. Błaszczyk)
 • Konsultacje dla rodziców, nauczycieli (orzecznictwo, pomoc dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, itp.) – (K. Sosnowicz)
 • Zajęcia edukacyjne rozwijające umiejętności wychowawcze dla rodziców dzieci w młodszym wieku (M. Balwierz, L. Krawczyk, U. Hetmańczyk)
 • Terapia stymulująca rozwój funkcji poznawczych dziecka przy współudziale rodzica (H. Stawnicka-Andrys)
 • Rewalidacja, terapia pedagogiczna (M. Balwierz, L. Krawczyk)
 • Doradztwo zawodowe (M. Balwierz, L. Krawczyk)

Pomoc organizowana na terenie Poradni w Strzegomiu, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego:

 • Indywidualna terapia psychologiczna (Z. Mrozowska, P. Grzywaczewska)
 • Terapia EEG Biofeedback (D. Klimowicz, M. Nowak)
 • Terapia logopedyczna (D. Mazur, A. Rydel)
 • Zajęcia grupowe dla uczniów z klas III „Czytamy i piszemy- a sukces osiągniemy” (A. Rydel, E.Białas)
 • Konsultacje dla rodziców, nauczycieli (orzecznictwo, pomoc dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, itp.) – A. Jajko
 • Grupa wsparcia dla rodziców uczniów zahamowanych psychoruchowo, z dysleksją rozwojową (I. Galica)
 • Zajęcia grupowe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym w zakresie rozwijania umiejętności społecznych (P. Grzywaczewska)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, m.in. z ASD (Z. Mrozowska)
 • Terapia pedagogiczna, rewalidacja (B. Dziurla, I. Galica, E. Białas, D. Klimowicz)
 • Doradztwo zawodowe: E. Białas
 • Stacjonarny turnus dla dzieci młodszych w okresie ferii zimowych „Ferie z Poradnią”(A. Rydel, E. Białas, P. Grzywaczewska)

 

 

W dniach 01.07.2019 – 05.07.2019 dwunastu uczestników w wieku wczesnoszkolnym brało udział w wyjątkowych zajęciach. Uczestniczyli w ciekawych działaniach m.in. z dziedziny eksperymentów, sensoplastyki, ciekawych technik plastycznych, programowania, dogoterapii, wystąpień publicznych, bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu… oraz wielu innych. W każdym dniu pojawiły się różnorodne zajęcia, wszystkie w nurcie slow life.

20190701_120146 20190701_125548 20190702_084130 20190702_092214 20190702_100549 20190703_102514 20190703_104218

Internet rozwija się coraz szybciej, stając się niemal powszechnie dostępnym medium. Korzystają z niego coraz młodsi użytkownicy. Badania pokazują, że dzieci w wieku 3-6 lat korzystają z Internetu średnio 50 minut dziennie (FDDS 2015). Można się zastanawiać, czy tak małe dzieci w ogóle powinny używać komputera. Decyzja należy do rodziców. Wydaje się, że jeżeli odbywa się to pod ścisłym nadzorem dorosłych i z wykorzystaniem bezpiecznych oraz przyjaznych dzieciom serwisów, a także w ograniczonym wymiarze czasowym, to nie stanowi to zagrożenia dla dzieci.

Czas pierwszych kontaktów z komputerem i Internetem jest doskonałym momentem, aby poprzez wspólną zabawę pokazać dzieciom pozytywne ich zastosowania oraz ostrzec je przed czyhającymi w sieci zagrożeniami.

W roku szkolnym 2018/2019 w 8 placówkach (oddziałach przedszkolnych w przedszkolach lub szkołach podstawowych) pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdnicy (pedagog Agnieszka Miecznikiewicz i psycholog Marta Gut) przeprowadziły cykl zajęć dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzięki zastosowaniu różnych form aktywności angażowały dzieci, sprawiając, że w łatwy sposób przyswoiły przekazywaną wiedzę. Słuchając bajki, ucząc się piosenki, wykonując ćwiczenia, dzieci poznały zasady działania internetu, oswajały się z klawiaturą komputerową, a także dowiedziały się, co robić w sytuacji zagrożenia w sieci.

Placówki zainteresowane naszą ofertą w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o pisemne zgłoszenie zapotrzebowania na przeprowadzenie zajęć i przesłanie ich lub osobiste dostarczenie do sekretariatu Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy.

20181120_101325 20181120_102039 20181204_095423 20190212_102709

W dniu 27 marca 2019 r. odbyły się w Świebodzicach Targi Kariery i Przedsiębiorczości. Podobnie jak w poprzednich latach doradcy zawodu Zespołu Poradni towarzyszyli młodzieży kończącej gimnazjum, szkołę podstawową i średnią w rozpoznawaniu adekwatnej do swoich potrzeb i możliwości oferty edukacyjnej lokalnych szkół i uczelni. Była to również okazja do poznania oczekiwań młodych ludzi wobec osób dorosłych zajmujących się wspomaganiem wyborze szkoły czy kierunku kształcenia. Rozmowy z doradcami zawodowymi, omawianie sposobów diagnozowania predyspozycji  zawodowych, zainteresowań, określania mocnych stron lub kierunków do pracy, wzbudziło duże zainteresowanie wśród młodzieży. Osobisty kontakt z chętną do słuchania, życzliwą i obiektywną osobą może sprawić, że młody człowiek będzie dokonywał swoich wyborów samodzielnie ale nie samotnie.

W czasie Targów nasze stoisko odwiedzała młodzież oraz  grupa rodziców. Mieliśmy też przyjemność gościć przez chwilę Pana Burmistrza Świebodzic, który podziękował za naszą obecność na imprezie. Podkreślił również znaczenie wsparcia dla młodzieży w dokonywaniu wyborów zawodowych dla wiązania jej z lokalnym rynkiem edukacji i pracy.

Więcej o Świebodzickich Targach można przeczytać na stronach PUP i Gminy Świebodzice:

https://www.swiebodzice.pl/mieszkancy/aktualnosci/n,69320,mlodzi-swiebodziczanie-na-targach-przedsiebiorczosci.html

http://praca.swidnica.pl/pl/aktualnosci/15897,Relacja-z-VII-Swiebodzickich-Targow-Przedsiebiorczosci-i-Planowania-Kariery-Zawo.html

2 kwietnia rozpoczynają się obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na temat Autyzmu. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata (więcej na www.un.org.). Świadomość dotycząca autyzmu w naszym społeczeństwie wzrasta, szczególnie, jeśli chodzi o symptomy autyzmu. Ciągle jest jednak niewystarczająca jeśli chodzi o konieczność specjalistycznego wsparcia, którego osoby z autyzmem wymagają od wczesnego dzieciństwa aż po wiek dojrzały.

„Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają (…) zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi.  Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. (…) Pomóżmy im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone” – podkreślił w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-Moon.

W Zespole Poradni wspieramy rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży z ASD,  m.in. w zakresie orzekania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i kształcenia specjalnego. Oferujemy nieodpłatną diagnozę  funkcjonowania  dziecka lub ucznia z autyzmem, z uwzględnieniem potencjału rozwojowego oraz mocnych stron i uzdolnień dziecka lub ucznia oraz występujących w środowisku nauczania i wychowania barier i ograniczeń utrudniających jego funkcjonowanie.

 

Czym jest i jak organizować indywidualny program lub tok nauki

Procedura ubiegania się/zezwalania na indywidualny program lub tok nauki:

1.    Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

·         uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;

·         rodzice niepełnoletniego ucznia;

·         wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.

2.    Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

3.    Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.

4.    W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

5.    Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6.    Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

7.    Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

8.    W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty.

 

Opracowała psycholog mgr Marta Gut na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Porównanie indywidualnego programu nauki i indywidualnego toku nauki

Indywidualny_tok_program