Search

Zrzut ekranu (262)Zrzut ekranu (272)

 

Zrzut ekranu (269)

 

Zrzut ekranu (267)

 

Zrzut ekranu (268)

 

Prosimy kliknąć: Oferta doradców zawodowych  

W dniach 28.09-29.09.2021r. na ternie Zespołu Poradni w Świdnicy odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z przedstawicielami przedszkoli, szkół i placówek z terenu Powiatu Świdnickiego na temat „Organizowanie w przedszkolu/szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19”.

Prowadzący spotkania omówili zagadnienia:

 • Identyfikacja dziecka/ucznia w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
 • Planowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej.
 • Zaburzenia emocji, stany depresyjne dzieci/uczniów, współpraca z rodzicami ukierunkowana na wsparcie dziecka w kryzysie emocjonalnym.
 • Prezentacja oferty Zespołu Poradni na rok szkolny 2021/2022.
 • Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi potrzeby modyfikowania oddziaływań terapeutycznych, pomocowych w związku z wzrostem liczby dzieci i uczniów wymagających wsparcia w kryzysie.

IMG_20210929_092914_resized_20211001_014243812

 

IMG_20210929_092901_resized_20211001_014243418

Jak co roku, każdy specjalista z Poradni  wspomaga przydzieloną mu placówkę w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poniżej znajduje się informacja dotycząca konkretnych opiekunów i ich placówek. Prosimy, aby z danym specjalistą ustalać zapotrzebowanie na ofertę Poradni.

Prosimy kliknąć w poniższy link:

Przydział specjalistów do przedszkoli, szkół

 

W lipcu, w ramach „Wakacji z Poradnią” organizowanych na terenie naszej placówki, uczniowie w wieku 10-12lat uczestniczyli w Treningu Umiejętności Społecznych.  Zajęcia  poprowadziły panie: psycholog Małgorzata Figlewicz i pedagog Grażyna Sieńkowska-Pałka.  W trakcie spotkań dzieci poprzez zabawę, gry, animacje, prace plastyczne, czytanie tekstów poruszających tematy społeczne, czy bajki/filmy terapeutyczne miały okazję do nabycia nowej wiedzy i  umiejętności w zakresie:

·         współpracy w grupie (cierpliwość, wytrwałość, czekanie na swoją kolej itp.);

·         rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami ( strach, złość, smutek, radość);

·         rozwijania adekwatnej samooceny i wiary we własne możliwości;

·         budowania kontaktu i relacji z innymi, cechy prawdziwej przyjaźni;

·         zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Dzieci po zakończeniu cyklu spotkań deklarowały, że lepiej radzą sobie z emocjami i w sytuacjach społecznych, a także są bardziej świadome prawidłowych zachowań/zagrożeń/mocnych i słabych stron. Zwiększyła się pewność siebie, co wpłynie na poprawę relacji rówieśniczych i da szanse na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

20210709_111354

20210707_105902

 

20210707_102857

20210705_114521

20210705_102421

 

Zapraszamy  pedagogów, psychologów szkolnych oraz nauczycieli (jedna osoba z placówki) zajmujących się w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną do udziału w „Spotkaniu z Poradnią” na temat: Wspieranie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej z uwzględnieniem ich potrzeb.

Z uwagi na potrzebę dostosowania się obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, spotkania odbędą się w poniższych terminach:

19.05.2021. godz. 9:30- Poradnia w Strzegomiu – szkoły podstawowe z terenu gminy Strzegom i Jaworzyna Śląska

20.05.2021 godz. 9:30 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy, ul. Galla Anonima 1- szkoły podstawowe z terenu gminy i miasta Świdnica

21.05.2021 godz. 9:30- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach, sala nr 306- szkoły podstawowe z terenu gminy Świebodzice

Prowadzący spotkanie – pedagodzy: Milena Balwierz, Ludmiła Krawczyk oraz psycholodzy: Marcin Szychowiak, Mateusz Jelonek  postarają się omówić z Państwem zagadnienia:

 • Kontekst społeczny powrotu uczniów do szkoły.
 • Wyniki obserwacji poczynione przez pracowników poradni w czasie spotkań z dziećmi i młodzieżą w okresie pandemii. Obszar dostrzeżonych trudności i możliwości.
 • Oczekiwania związane z powrotem do szkoły: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Elementy warsztatów edukacyjnych.
 • Wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie MEN „Jak wspierać uczniów po roku pandemii”. 
 • Wspomaganie ucznia i nauczyciela w sytuacji powrotu – praktyczne sposoby.

      

Pomysły na powrót uczniów do szkoły

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego

Pierwsza wizyta w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

Pierwsza wizyta w poradni to niejednokrotnie, zarówno dla dziecka, jak i rodzica/ opiekuna, sytuacja nowa. Warto przypomnieć sobie pewne informacje o dotychczasowym funkcjonowaniu dziecka/ucznia.

 1. Zastanowić się nad powodami, które skłoniły do konsultacji w poradni. Mogą to być zauważane u dziecka trudności edukacyjne, wychowawcze czy w sferze emocjonalnej. Również i te, które wydają się mało istotne, mogą okazać się ważne na etapie wizyty diagnostycznej.
 2. Warto przygotować informacje dotyczące przebiegu rozwoju dziecka od urodzenia do chwili obecnej:                                         

stan zdrowia

 • przebyte choroby
 • stan narządów zmysłu: wzrok, słuch
 • schorzenia, choroby przewlekłe, dolegliwości

przebieg ciąży i porodu

rozwój fizyczny: kiedy dziecko zaczęło siadać, wstawać, chodzić

mowa: kiedy dziecko wypowiedziało pierwsze sylaby, słowa, zdania

samodzielność i czynności samoobsługowe: kiedy dziecko zaczęło samodzielnie jeść, zgłaszać potrzeby fizjologiczne (kiedy zakończyło trening czystości)

inne: np. przebieg snu-zasypianie, ssanie palca, obgryzanie paznokci, kołysanie ciała, moczenie…

informacje o karierze przedszkolnej i szkolnej: okres adaptacji, nawiązanie relacji z rówieśnikami, nabywanie umiejętności, stosowanie się do nor i obowiązujących zasad…

czy w życiu dziecka miały miejsce znaczące wydarzenia, mogące mieć wpływ na jego funkcjonowanie (np: pojawienie się rodzeństwa, rozwód/ separacja rodziców, choroby dziecka bądź ważnych osób, rozłąki z opiekunami, zmiany miejsca zamieszkania, śmierć bliskich itp.). 

    3. Na pierwszą wizytę warto zabrać ze sobą:

 • książeczkę zdrowia dziecka
 • oceny opisowe dotyczące dziecka, w tym określające dojrzałość do podjęcia nauki (dzieci przedszkolne) oraz inne opinie o uczniu sporządzane przez pedagoga, wychowawcę dziecka, nauczycieli innych przedmiotów, jak również opinie innych osób zaangażowanych w pracę z dzieckiem (terapeuta, surdopedagog, logopeda, rehabilitant, itd.)
 • świadectwa szkolne, w tym informacje o ocenach śródrocznych
 • karty wypisowe ze szpitali, informacje o leczeniu specjalistycznym, listę przyjmowanych leków (jeśli dziecko leczy się specjalistycznie), zaświadczenia lekarskie specjalistów dotyczące postawionych rozpoznań)
 • okulary korekcyjne bądź aparat słuchowy (jeśli dziecko jest w nie zaopatrzone), leki specjalistyczne (jeśli dziecko wymagałoby ich zażycia w trakcie wizyty)
 • zeszyty ucznia szczególnie z języka polskiego, matematyki, kserokopie kart pracy ucznia udostępnionych przez szkołę.

Dostarczona dokumentacja jest przydatna w analizowaniu przyczyn trudności dziecka/ucznia, określenia dalszych działań, w tym doboru odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia diagnoz.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło 15 edycję ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. W tym roku realizowana jest pod hasłem „Nastoletnia depresja. Życie w trybie online/offline – nie pozwól dziecku wylogować się z życia”.

W ramach kampanii zostanie przeprowadzony cykl bezpłatnych szkoleń on-line dla nauczycieli oraz dzień otwarty dla rodziców z wykładami ekspertów i bezpłatnymi konsultacjami on-line z lekarzem psychiatrą. Honorowy patronat nad cyklem szkoleń dla nauczycieli objął Minister Edukacji i Nauki.

Od 22 do 26 lutego br. w godz. 17:00-19:00 będzie działał Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji.

Pod numerem 22 594 91 00 pomocy udzieli lekarz psychiatra.

Podczas rozmowy specjalista może pomóc choremu na depresję lub osobom, które podejrzewają depresję u kogoś bliskiego, w rozpoznaniu i nazwaniu problemu, a także szukaniu oparcia w najbliższym otoczeniu.

Więcej informacji na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kampania-spoleczno-edukacyjna-nastoletnia-depresja–nie-pozwol-dziecku-wylogowac-sie-z-zycia

Nastoletnia depresja

Foto: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kampania-spoleczno-edukacyjna-nastoletnia-depresja–nie-pozwol-dziecku-wylogowac-sie-z-zycia

 

 

 

 

Informujemy, że w okresie ferii zimowych Zespół Poradni funkcjonuje stacjonarnie zgodnie z harmonogramem. Każdy specjalista ma wyznaczone dyżury  konsultacji dla dzieci, rodziców/opiekunów, nauczycieli.

Można z nami kontaktować się w różnych sytuacjach związanych z udzieleniem pomocy, np. sposobów, form spędzania wolnego czasu, relacji domowych, rodzinnych, kontaktów rówieśniczych. Zachęcamy do bezpośrednich konsultacji telefonicznych pod nr tel. 516 156 780 lub 516 156 440 w godzinach 7:30-15:30

Dodatkowo w okresie ferii zimowych została uruchomiona infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów, nauczycieli potrzebujących konsultacji, porady, wsparcia.

W celu ustalenia konkretnej wizyty w Poradni, godziny konsultacji/porady prosimy codziennie o kontakt z sekretariatami poszczególnych Poradni:

Poradnia w Świdnicy w godzinach 7:00-16:00, tel. 74 662 27 20

Poradnia w Strzegomiu w godzinach 8:00-16:00, tel. 74 662 27 60

Poradnia w Świebodzicach w godzinach 7:30-15:30,tel. 74 662 27 40

Można kontaktować się  również drogą elektroniczną: sekretariat@poradnia.swidnica.pl

 

„Zawsze jest jakieś wyjście”

To nazwa nowego portalu poradni on-line.

Poradnia powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal umożliwia współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży m.in. poprzez umożliwienie specjalistom wspólnej grupowej konsultacji dotyczącej podopiecznego.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania.

Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Bezpłatna całodobowa infolinia 800 080 222

Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

 

 

FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU PORADNI OD 01.09.2020

            Informujemy, że sekretariaty Poradni w Świdnicy i Poradni w Strzegomiu są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, a Poradni w Świebodzicach w godzinach 7:30-15:30.

Na terenie poszczególnych Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego będziemy wcześniej umawiać Państwa na wizyty ze specjalistami. 

Z sekretariatami prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo:

Poradnia w Świdnicy 74 662 27 20, 516156440

Poradnia w Strzegomiu 74 662 27 60

Poradnia w Świebodzicach 74 662 27 40, 516156780

sekretariat@poradnia.swidnica.pl

ZASADY OGÓLNE

Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują aktualne wytyczne przeciwepidemiczne GIS, dlatego będziecie Państwo poproszeni o wypełnienie oświadczenia dotyczącego aktualnego stanu zdrowia dziecka. Prosimy pamiętać o maseczkach, rękawiczkach i dezynfekowaniu rąk przed wejściem do pomieszczeń Poradni. W celu uniknięcia zarażenia COVID-19 prosimy o wyposażenie dzieci i młodzież w przybory do pisania (długopis, ołówek, młodsze dzieci także w kredki).

WAŻNE

Pracownik sekretariatu będzie do Państwa dzwonił w celu ustalenia nowych terminów badań oraz przeprowadzenia wstępnego wywiadu w zakresie stanu zdrowia dziecka i rodzica/opiekuna prawnego. Informujemy, że ze względu na stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, w pierwszej kolejności będą planowane badania w kierunku orzecznictwa (kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju itp.) oraz w sprawach wymagających pilnej diagnozy specjalistycznej. Prosimy, aby Państwo weryfikowali konieczność wizyty w Poradni, jeśli nie jest niezbędna, zalecamy odroczenie sprawy na późniejszy czas lub konsultację telefoniczną ze specjalistą.

Sprawy, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego: umówienie się na wizytę, omówienie wyników diagnozy, porady lub konsultacje, prosimy w miarę możliwości ustalać telefonicznie lub mailowo.

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Zespoły Orzekające działają zgodnie z przyjętymi procedurami.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna, zaświadczenie lekarskie (do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) oraz opinia przedszkola/szkoły o dziecku/uczniu według proponowanych wzorów zamieszczonych na stronie poradnia.swidnica.pl

Wszystkie opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia lub pełnoletniego ucznia, dostarczony osobiście do Poradni, pocztą tradycyjną lub skan wniosku przesłany na adres mailowy sekretariat@poradnia.swidnica.pl

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się na bieżąco, zgodnie z wpływającymi wnioskami.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem ze wskazówkami, jak przygotować się do wizyty w poradni. Gdy Państwo przyjdziecie z dzieckiem w miejsce, w którym obowiązują restrykcje dotyczące zachowania specjalnej czystości, warto wcześniej mu opowiedzieć, jak to będzie wyglądało.

Poradnik dla rodziców. Jak-przygotować dziecko na badanie podczas pandemii?

W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe! Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia dziecka zostańcie w domu! Decyzję o przyjściu do Poradni podejmują rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, prosimy śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.

Dyżury specjalistów do 01.10.2020

ŚWIDNICA

Małgorzata Curyl- dyrektor
m.curyl@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Aldona Baradzi-Pyt- pedagog
a.baradzi-pyt@poradnia.swidnica.pl5 447 1
Poniedziałek
8.00-13:30
Wtorek
8.00-13:00
Środa
8.00-12:00
Czwartek
13.00-18.00
Piątek
8.00-11.30
Balbina Biedrzycka- logopeda
b.biedrzycka@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
13.00-17.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
12.00-16.00
Piątek
8.00-12.00
Kamila Bryk- pedagog
k.bryk@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
12.00-16.00
Środa
12.00-17.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
9.00-14.00
Katarzyna Dera-Szymczak- psycholog
k.dera-szymczak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
13.30-16.30
Wtorek
8.00-12.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
8.00-14.00
Anna Grygianiec-Wodarz- pedagog
a.grygianiec-wodarz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
13.00-18.00
Środa
8.00-16.00
Czwartek
8.00-16.00
Piątek
8.00-14.30
Małgorzata Jaśkowiak- psycholog
m.jaskowiak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
12.00-17.00
Wtorek
13.00-18.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
13.00-16.00
Piątek
8.00-11.00
Agnieszka Miecznikiewicz- pedagog
a.miecznikiewicz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
9.00-15.00
Wtorek
8.00-15.00
Środa
12.00-17.00
Czwartek
9.00-15.00
Piątek
9.00-15.00
Karolina Michałowska-Sołościuk- psycholog
k.michalowska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
10.00-17.00
Środa
8.00-14.00
Czwartek
8.00-15.00
Piątek
8.00-14.0
Strzegom
Grażyna Pływacz-terapeuta EEG Biofeedback
g.plywacz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
———
Wtorek
————-
Środa
15.00-18.00
Czwartek
——–
Piątek
11.00-18.00
Małgorzata Sikora- logopeda
m.sikora@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
12.30-16.30
Wtorek
13.00-17.00
Środa
13.00-17.00
Czwartek
8.00-13.00
Piątek
11.30-16.30
Grażyna Sieńkowska-Pałka- logopeda
g.sienkowska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
———-
Wtorek
12.00-15.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
—-
Marcin Szychowiak- psycholog
m.szychowiak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-12.00
Wtorek
8.00-12.00
Środa
12.15-16.15
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
12.15-16.15

STRZEGOM

Katarzyna Sosnowicz –wicedyrektor793380848
k.sosnowicz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
Świdnica
Czwartek
 
Piątek
 
Bożena Dziurla- pedagog
b.dziurla@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-14.00
Wtorek
8.00-11.00
Środa
14.00-16.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
8.00-14.00
Irena Galica – pedagog
i.galica@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
14.00-17.00
Wtorek
13.00-17.00
Środa
8.00-11.00
Czwartek
———
Piątek
———
Paulina Grzywaczewska- psycholog
p.grzywaczewska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
11.00-18.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-11.00
Piątek
9.00-11.00
Dorota Klimowicz- pedagog
d.klimowicz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
13.00-18.00
Wtorek
8.00-11.00
Środa
13.00-17.00
Czwartek
12.00-16.00
Piątek
11.00-15.00
Dorota Mazur- logopeda
d.mazur@poradnia.swidnia.pl
Poniedziałek
8.00-14.00
Wtorek
9.00-11.30
Środa
13.00-17.30
Czwartek
8.00-13.00
Piątek
8.00-10.00
Zenona Mrozowska – psycholog
z.mrozowska@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
————-
Wtorek
13.00-18.00
Środa
13.00-18.00
Czwartek
———-
Piątek
———
Marzena Nowak – terapeuta EEG Biofeedback
m.nowak@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
12.00-17.00
Wtorek
12.00-17.00
Środa
————
Czwartek
————
Piątek
——-
Anna Rydel- logopeda
a.rydel@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
9.00-16.00
Wtorek
8.00-15.00
Środa
8.00-13.00
Czwartek
12.30-16.30
Piątek
8.00-15.00

ŚWIEBODZICE

Anna Jajko- wicedyrektor
a.jajko@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
Świdnica
Wtorek
 
Środa
Świdnica
Czwartek
 
Piątek
 
Milena Balwierz – pedagog
m.balwierz@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
11.00-17.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
8.00-11.00
Małgorzata Błaszczyk – logopeda
m.blaszczyk@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
———-
Wtorek
8.00-13.00
Środa
———-
Czwartek
12.00-17.00
Piątek
———
Ludmiła Krawczyk- pedagog
l.krawczyk@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
8.00-11.00
Wtorek
11.00-17.00
Środa
8.00-12.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
8.00-11.00
Hanna Stawnicka-Andrys- psycholog
h.stawnicka-andrys@poradnia.swidnica.pl
Poniedziałek
————–
Wtorek
————
Środa
9.00-15.00
Czwartek
8.00-12.00
Piątek
——–
Urszula Hetmańczyk- psycholog
u.hetmanczyk@poradnia.swidnia.pl
Poniedziałek
8.00-14.00
Wtorek
14.00-17.00
Środa
8.00-11.00
Czwartek
11.00-15.00
Piątek
8.00-12.00

Jednocześnie informujemy, że na Państwa telefoniczną prośbę, przygotowane do odbioru opinie i orzeczenia będą wysyłane pocztą.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać osobiście w Poradni, pocztą tradycyjną na adres 58-100 Świdnica, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14

(druki do pobrania na stronie internetowej ZPPP w Świdnicy: www.poradnia.swidnica.pl).

Czas pandemii stanowi duże wyzwanie dla naszego zdrowia psychicznego. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, nasi specjaliści podczas zdalnych konsultacji podpowiedzą Państwu jak przetrwać ten okres, rozmawiać z dzieckiem/nastolatkiem o koronawirusie lub jak poradzić sobie w kryzysie.

Kryzysowe sytuacje, z którymi możecie się do nas zgłaszać, np.:

 • Konflikty rodzinne
 • Przemoc psychiczna/fizyczna
 • Uzależnienie
 • Narastający/obniżony nastrój
 • Strata/żałoba (rozstanie, utrata przyjaciela, śmierć, wyjazd bliskiej osoby)
 • Samookaleczenia
 • Myśli samobójcze

 

Szanowni Państwo

           Z uwagi na ogłoszony w kraju stan pandemii kluczowe jest ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, dlatego od dnia 18.03.2020r. do 30.04.2020r. zajęcia w Poradniach w Świdnicy, Świebodzicach oraz Strzegomiu zostały zawieszone.