Search

FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU PORADNI OD 04.05.2020

            Informujemy, że od 04.05.2020 r. sekretariaty Poradni w Świdnicy i Poradni w Strzegomiu są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, a Poradni w Świebodzicach w godzinach 8:00-15:00.

Na terenie poszczególnych Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego będziemy wcześniej umawiać Państwa na wizyty ze specjalistami. Na stronie internetowej poradni zamieszczone są godziny pracy, adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów specjalistów.

Z sekretariatami prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo:

Poradnia w Świdnicy 74 662 27 20, 516156440

Poradnia w Strzegomiu 74 662 27 60

Poradnia w Świebodzicach 74 662 27 40, 516156780

sekretariat@poradnia.swidnica.pl

ZASADY OGÓLNE

Podczas osobistego kontaktu w Poradni obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne GIS z 30 kwietnia 2020r., dlatego będziecie Państwo poproszeni o wpisanie się do ewidencji osób przychodzących oraz o wypełnienie oświadczenia dotyczącego aktualnego stanu zdrowia dziecka. Prosimy pamiętać o maseczkach, rękawiczkach i dezynfekowaniu rąk przed wejściem do pomieszczeń Poradni. W celu uniknięcia zarażenia COVID-19 prosimy o wyposażenie dzieci i młodzież w przybory do pisania (długopis, ołówek, młodsze dzieci także w kredki).

WAŻNE

Pracownik sekretariatu będzie do Państwa dzwonił w celu ustalenia nowych terminów badań oraz przeprowadzenia wstępnego wywiadu w zakresie stanu zdrowia dziecka i rodzica/opiekuna prawnego. Informujemy, że ze względu na stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, w pierwszej kolejności będą planowane badania w kierunku orzecznictwa (kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju itp.) oraz w sprawach wymagających pilnej diagnozy specjalistycznej. Prosimy, aby Państwo weryfikowali konieczność wizyty w Poradni, jeśli nie jest niezbędna, zalecamy odroczenie sprawy na późniejszy czas lub konsultację telefoniczną ze specjalistą.

Sprawy, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego: umówienie się na wizytę, omówienie wyników diagnozy, porady lub konsultacje, prosimy w miarę możliwości ustalać telefonicznie lub mailowo.

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Zespoły Orzekające działają zgodnie z przyjętymi procedurami.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania opinii lub orzeczenia jest diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna, zaświadczenie lekarskie (do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) oraz opinia przedszkola/szkoły o dziecku/uczniu według proponowanych wzorów zamieszczonych na stronie poradnia.swidnica.pl

Wszystkie opinie i orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ucznia lub pełnoletniego ucznia, dostarczony osobiście do Poradni, pocztą tradycyjną lub skan wniosku przesłany na adres mailowy sekretariat@poradnia.swidnica.pl

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się na bieżąco, zgodnie z wpływającymi wnioskami.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem ze wskazówkami, jak przygotować się do wizyty w poradni. Gdy Państwo przyjdziecie z dzieckiem w miejsce, w którym obowiązują restrykcje dotyczące zachowania specjalnej czystości, warto wcześniej mu opowiedzieć, jak to będzie wyglądało.

Poradnik dla rodziców. Jak-przygotować dziecko na badanie podczas pandemii?

W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe! Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia dziecka zostańcie w domu! Decyzję o przyjściu do Poradni podejmują rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, prosimy śledzić na bieżąco naszą stronę internetową.

Dyżury specjalistów

ŚWIDNICA

Małgorzata Curyl- dyrektor

600 397932

m.curyl@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-15.00

Wtorek

8.00-15.00

Środa

8.00-15.00

Czwartek

8.00-15.00

Piątek

8.00-15.00

Aldona Baradzi-Pyt- pedagog

515 447 141

a.baradzi-pyt@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

8.00-12.00

Środa

8.00-12.00

Czwartek

8.00-13.00

Piątek

8.00-14.00

Balbina Biedrzycka- logopeda

782 515 972

b.biedrzycka@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

8.00-12.00

Środa

8.00-12.00

Czwartek

8.00-12.00

Piątek

8.00-12.00

Kamila Bryk- pedagog

668 485 968

k.bryk@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

8.00-12.00

Środa

8.00-12.00

Czwartek

8.00-12.00

Piątek

8.00-12.00

Katarzyna Dera-Szymczak- psycholog

691529008

k.dera-szymczak@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

8.00-12.00

Środa

8.00-12.00

Czwartek

8.00-12.00

Piątek

8.00-12.00

Anna Grygianiec-Wodarz- pedagog

728 388 397

a.grygianiec-wodarz@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-11.00

Wtorek

13.00-18.00

Środa

8.00-16.00

Czwartek

8.00-16.00

Piątek

8.00-14.00

Małgorzata Jaśkowiak- psycholog

667 168 715

m.jaskowiak@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

8.00-12.00

Środa

8.00-12.00

Czwartek

8.00-12.00

Piątek

8.00-12.00

Agnieszka Miecznikiewicz- pedagog

530 202 811

a.miecznikiewicz@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

9.00-15.00

Wtorek

9.00-15.00

Środa

9.00-15.00

Czwartek

9.00-15.00

Piątek

9.00-15.00

Karolina Michałowska-Sołościuk- psycholog

667 149 901

k.michalowska@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

9.00-15.00

Wtorek

9.00-15.00

Środa

9.00-15.00

Czwartek

9.00-14.00

Piątek

9.00-14.00

Grażyna Pływacz-terapeuta EEG Biofeedback

505 178 032

g.plywacz@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

8.00-12.00

Środa

8.00-12.00

Czwartek

8.00-12.00

Piątek

8.00-12.00

Małgorzata Sikora- logopeda

693 451 564

m.sikora@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

9.00-13.00

Wtorek

9.00-13.00

Środa

9.00-13.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

9.00-13.00

Anna Sosińska- logopeda

782 364 924

a.sosinska@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-13.00

Wtorek

8.00-12.00

Środa

13.00-17.00

Czwartek

13.00-17.00

Piątek

12.00-15.00

Marcin Szychowiak- psycholog

663 836 823

m.szychowiak@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

9.00-13.00

Wtorek

9.00-13.00

Środa

9.00-13.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

9.00-13.00

STRZEGOM

Anna Jajko wicedyrektor

793380848

a.jajko@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-15.00

Wtorek

8.00-15.00

Środa

8.00-15.00

Czwartek

8.00-15.00

Piątek

8.00-15.00

Bożena Dziurla- pedagog

605835090

b.dziurla@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-14.00

Wtorek

8.00-11.00

Środa

8.00-13.00

Czwartek

8.00-11.00

Piątek

8.00-11.00

Irena Galica – pedagog

607636481

b.biedrzycka@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

14.00-17.00

Wtorek

13.00-17.00

Środa

8.00-11.00

Czwartek

———

Piątek

———

Paulina Grzywaczewska- psycholog

609847103

p.grzywaczewska@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

9.00-13.00

Wtorek

9.00-13.00

Środa

9.00-13.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

9.00-13.00

Dorota Klimowicz- pedagog

605743792

d.klimowicz@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

13.00-18.00

Wtorek

12.00-17.00

Środa

13.00-17.00

Czwartek

8.00-11.00

Piątek

8.00-11.00

Dorota Mazur- logopeda

(74)8558497

d.mazur@poradnia.swidnia.pl

Poniedziałek

8.30-14.30

Wtorek

8.30-10.30

Środa

8.30-13.00

Czwartek

8.30-13.30

Piątek

8.30-11.00

Zenona Mrozowska – psycholog

783996477

z.mrozowska@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

9.00-14.00

Wtorek

9.00-14.00

Środa

9.00-14.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

9.00-13.00

Marzena Nowak – terapeuta EEG Biofeedback

(74) 8550383

m.nowak@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

10.00-15.00

Wtorek

11.00-16.00

Środa

————

Czwartek

————

Piątek

——-

Anna Rydel- logopeda

570943747

a.rydel@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

13.00-17.00

Wtorek

8.00-13.00

Środa

8.00-13.00

Czwartek

11.00-16.00

Piątek

8.00-13.00

ŚWIEBODZICE

Katarzyna Sosnowicz – wicedyrektor

516156780

k.sosnowicz@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

8.00-15.00

Wtorek

8.00-15.00

Środa

8.00-15.00

Czwartek

8.00-15.00

Piątek

8.00-15.00

Milena Balwierz – pedagog

603079096

m.balwierz@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

9.00-13.00

Wtorek

9.00-13.00

Środa

9.00-13.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

9.00-13.00

Małgorzata Błaszczyk – logopeda

663510329

m.blaszczyk@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

———-

Wtorek

8.00-13.00

Środa

8.00-11.00

Czwartek

———

Piątek

———

Ludmiła Krawczyk- pedagog

509068024

l.krawczyk@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

9.00-13.00

Wtorek

9.00-13.00

Środa

9.00-13.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

9.00-13.00

Hanna Stawnicka-Andrys- psycholog

667 169 274

h.stawnicka-andrys@poradnia.swidnica.pl

Poniedziałek

9.00-14.00

Wtorek

9.00-12.00

Środa

9.00-14.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

9.00-12.00

Urszula Hetmańczyk- psycholog

732661947

u.hetmanczyk@poradnia.swidnia.pl

Poniedziałek

9.00-12.00

Wtorek

9.00-13.00

Środa

8.00-14.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

9.00-12.00

Jednocześnie informujemy, że na Państwa telefoniczną prośbę, przygotowane do odbioru opinie i orzeczenia będą wysyłane pocztą.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać osobiście w Poradni, pocztą tradycyjną lub skan w formie elektronicznej pod adresem e -mail: sekretariat@poradnia.swidnica.pl  58-100 Świdnica, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14

(druki do pobrania na stronie internetowej ZPPP w Świdnicy: www.poradnia.swidnica.pl).

Czas pandemii stanowi duże wyzwanie dla naszego zdrowia psychicznego. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, nasi specjaliści podczas zdalnych konsultacji podpowiedzą Państwu jak przetrwać ten okres, rozmawiać z dzieckiem/nastolatkiem o koronawirusie lub jak poradzić sobie w kryzysie.

Kryzysowe sytuacje, z którymi możecie się do nas zgłaszać, np.:

 • Konflikty rodzinne
 • Przemoc psychiczna/fizyczna
 • Uzależnienie
 • Narastający/obniżony nastrój
 • Strata/żałoba (rozstanie, utrata przyjaciela, śmierć, wyjazd bliskiej osoby)
 • Samookaleczenia
 • Myśli samobójcze

 

Szanowni Państwo

           Z uwagi na ogłoszony w kraju stan pandemii kluczowe jest ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, dlatego od dnia 18.03.2020r. do 30.04.2020r. zajęcia w Poradniach w Świdnicy, Świebodzicach oraz Strzegomiu zostały zawieszone. 

W dniu 28.02.2020 doradcy zawodowi E. Białas i M. Balwierz przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas młodszych w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie. Były to warsztaty z zakresu preorientacji zawodowej „Kim będę. Podróż do krainy przyszłości”

IMG-20200228-WA0004

IMG-20200228-WA0012

IMG-20200228-WA0011

IMG-20200228-WA0008

IMG-20200228-WA0007

IMG-20200228-WA0010

IMG-20200228-WA0009

IMG-20200228-WA0005

Doradcy zawodowi z Zespołu Poradni po raz kolejny zorganizowali dla uczniów klas VIII szkół podstawowych wycieczkę zawodoznawczą do Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Uczniowie poznali m.in. warsztaty praktycznej nauki zawodu, gdzie CKZ realizuje zajęcia dla uczniów szkół branżowych w zawodach:
– mechanik pojazdów samochodowych,
– operator obrabiarek skrawających,
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
– ślusarz,
– elektromechanik pojazdów samochodowych.
Dla uczniów technikum w zawodach:
– technik usług fryzjerskich,
– technik pojazdów samochodowych,
– technik mechanik,
– technik budownictwa,
– technik górnictwa odkrywkowego,
– technik elektryk.
Podczas wycieczki uczniowie zapoznali się również z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy. Nauczyciele przybliżyli młodym ludziom specyfikę poszczególnych kierunków kształcenia (technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik mechatronik, technikum nr 6 – klas sportowa piłki nożnej, na poziomie szkoły branżowej – operator obrabiarek skrawających (cnc), mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych).
Podczas tegorocznej wizyty CKZ odwiedzili  uczniowie ze szkół w Marcinowicach, Mokrzeszowa, Jaworzyny Śląskiej i Świdnicy. Spotkanie było dało możliwość przyszłym absolwentom podstawówek zastanowienia się nad wyborem dalszej ścieżki kształcenia.

IMG-20200303-WA0007 IMG-20200303-WA0010 IMG-20200303-WA0005  IMG-20200303-WA0004

IMG-20200303-WA0015

IMG-20200303-WA0017

  IMG-20200303-WA0011

IMG-20200303-WA0003

IMG-20200303-WA0002

W dniach 18-20.02.2020 r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzegomiu odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów zdolnych w ramach kreatywnego spędzania wolnego czasu podczas tegorocznych ferii. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas IV-V ze Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej z Goczałkowa i Szkoły Podstawowej z Gniewkowa. Uczniowie poprzez różne zabawy integracyjne, mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności oraz doskonalenia umiejętności współpracy w zespole. Rozwiązywali rozmaite zadania z różnych dziedzin, jak również świetnie się bawili podczas przerw na relaksację. Wzięli udział w quizie z wiedzy ogólnej, wspólnie rozwiązywali łamigłówki. Bardzo chętnie korzystali z gier edukacyjnych typu: Jenga, Dixit, Odkrycia, Emocje, Super Farmer.  Zajęcia zorganizowały i prowadziły panie: Bożena Dziurla i Paulina Grzywaczewska. Za aktywny udział w zajęciach uczniowie otrzymali podarunki.  Rodzice uczestników zajęć uznali, iż zajęcia spełniły ich oczekiwania, dzieci były bardzo zadowolone i zadeklarowały chęć udziału w podobnych zajęciach w kolejnej edycji „Ferii z Poradnią”.

Ferie 4

Ferie 3

Ferie 1

Ferie 2

Wielkimi krokami zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia. W Zespole Poradni już zadbaliśmy o odpowiedni wystrój i dekoracje. Prawdopodobnie to zapach świerkowej choinki sprawił, że 6 grudnia odwiedził nas Święty Mikołaj wraz z pomocnikami ze świebodzickiego Liceum Ogólnokształcącego.

IMG_3868

IMG_3865

PART_1575632199644

IMG_20191206_115629

27 listopada zaprosiliśmy pedagogów, psychologów oraz nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych na Spotkanie z Poradnią na temat „Współpracy Poradni z placówkami oświatowymi w zakresie opracowania narzędzi do  badania zapotrzebowania na działania wychowawczo-profilaktyczne w szkołach”. Forma warsztatu umożliwiła wymianę doświadczeń uczestników w zakresie wykorzystywanych materiałów do rozpoznawania szkolnych czynników chroniących i czynników ryzyka. Prowadząca zaprezentowała przykładowe naukowe opracowania standardów szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych, zawierające praktyczne wskazówki i podpowiedzi oraz rekomendacje dotyczące skutecznej profilaktyki w szkole. Uczestnicy mieli również okazję do omówienia własnych doświadczeń związanych z wdrożeniem konkretnych metod i programów, w tym narzędzi diagnostycznych. W swoich wypowiedziach nauczyciele odwoływali się do najnowszych opracowań z zakresu omawianej tematyki, m.in.: „Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce” pod redakcją Roberta Porzaka. Poradnik w trzeciej części zawiera wnioski warte do wykorzystania podczas opracowania kolejnej diagnozy szkolnych potrzeb oraz monitorowania działań podejmowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.

W dniu 9 października 2019r. w ramach obchodów Dnia Pierwszoklasisty w Zespole Szkół w Strzegomiu , poradniani specjaliści panie M. Balwierz i E. Białas, przeprowadziły dla uczniów zajęcia integracyjne. Celem warsztatów było wzajemne poznanie się, wzbudzenie potrzeby prawidłowej komunikacji oraz dążenia do budowania relacji w grupie rówieśniczej opartej na współpracy.

IMG-20191009-WA0013

IMG-20191009-WA0014

IMG_20191002_091738

IMG_20191002_092523

IMG_20191002_100211

IMG_20191002_100642

IMG_20191003_085916W związku z planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej opartej na wzajemnej współpracy, w dniach 2.10.2019 i 3.10.2019, gościliśmy w Poradni przedstawicieli przedszkoli, szkół i placówek. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia związane, m.in. z realizacją kształcenia specjalnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz innych form wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Panie wicedyrektor A. Jajko i K. Sosnowicz inspirowały uczestników do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Zaproponowały udział w Konferencji „Wyjść z cienia” organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy, która odbędzie się 25.10.2019r. w sali widowiskowej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego. Na zakończenie przedstawiły ofertę Poradni w obszarze wspomagania placówek oświatowych w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prosimy, aby Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek, w terminie do 15.10.2019r., złożyli do sekretariatów Zespołu Poradni, pisemne zapotrzebowania na poszczególne formy wsparcia.

Wspomaganie na terenie przedszkoli/szkół/placówek:

OFERTA

 • Trening koncentracji i logicznego myślenia dla uczniów kl. V-VIII (A. Grygianiec-Wodarz)
 • Zajęcia adresowane do uczniów z klas V-VI szkoł podstawowych, których celem jest przeciwdziałanie przemocy w Internecie (K. Bryk, M. Figlewicz)
 • Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 6 lat – realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych- ich celem jest zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci (M. Gut, A. Miecznikiewicz)
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów (M. Gut, A. Baradzi-Pyt, A. Miecznikiewicz, K. Łysyk, M. Szychowiak)
 • Zajęcia dla dzieci sześcioletnich z elementami bajkoterapii (H. Stawnicka-Andrys prowadzone na terenie przedszkoli w Świebodzicach)
 • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne dla dzieci przedszkolnych (M. Błaszczyk, na terenie przedszkoli w Świebodzicach)
 • Zajęcia profilaktyczno-integracyjne dla uczniów na różnych etapach edukacyjnych (pedagodzy, psycholodzy z Zespołu Poradni)
 • Trening kontroli złości- zajęcia dla dzieci i młodzieży (I. Galica, P. Grzywaczewska)
 • Wsparcie indywidualne lub grupowe nauczycieli w zakresie analizy gotowości do nauki w szkole, wskazaniu tych zachowań i umiejętności dziecka, które będą sprzyjać nauce w szkole oraz tych, które naukę w szkole utrudnią (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi Zespołu Poradni)
 • Wsparcie indywidualne lub grupowe rodziców w zakresie wskazania umiejętności, które trzeba rozwinąć, usprawnić oraz takich, na których można oprzeć wspieranie rozwoju dziecka (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi)
 • Badania logopedyczne (od 3 r.ż. tylko w przedszkolach/szkołach zapewniających odpowiednie warunki)
 • Badania słuchu – Program „Słyszę… (5-6 latki tylko w przedszkolach/szkołach zapewniających odpowiednie warunki)
 • Badania przesiewowe uzdolnień dla uczniów klas VI (M. Balwierz, L. Krawczyk, U. Hetmańczyk, M. Gut, K. Łysyk, A. Baradzi-Pyt, A. Miecznikiewicz)
 • Działania wspomagające pracę doradców zawodowych lub nauczycieli zajmujących się WSDZ (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe)
 • Wsparcie nauczycieli przedszkoli/szkół w skutecznej pomocy dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i emocji i in. (konsultacje, doradztwo)
 • Spotkania dla rodziców pt. „Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci przedszkolnych i w okresie wczesnoszkolnym” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas, U. Hetmańczyk, K. Łysyk, M. Szychowiak)
 • Spotkania dla rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych: „Jak wspierać rozwój mowy dziecka?”, „Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój mowy dziecka” (M. Dutkiewicz)
 • Zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych „Kim będę – podróż do krainy przyszłości” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas)
 • Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów klas I-IV: „Podróż do krainy zawodów”, „Moje indywidualne zasoby – zdolności, talenty, mocne strony”, „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych jako sposób przeciwdziałania mowie nienawiści”, „Kształtowanie postawy tolerancji jako sposób przeciwdziałania mowie nienawiści” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas)
 • Warsztaty dla uczniów klas IV-VI: ”Rozpoznawanie, nazywanie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami” (z wykorzystaniem elementów pantomimy, U. Hetmańczyk)
 • Warsztaty dla uczniów klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych: „Akcja „Ja” – czas na zaprezentowanie siebie – zajęcia rozwijające sztukę pozytywnej autoprezentacji”, „Trudny świat emocji – temperament jako ważny czynnik podejmowania decyzji zawodowych”, „Zarządzanie czasem jako skuteczny sposób osiągania celów”, „Planuję, decyduję, działam – gra decyzyjna”, „Gotowość do zmian – jako ważny wyznacznik sukcesu na rynku pracy”, „Będę pracownikiem – kogo szukają pracodawcy – cykl warsztatów rozwijających umiejętności pozazawodowe cenione na rynku pracy”, „Rynek pracy bez tajemnic – jak szukać pracy i przygotować się do rozmowy z pracodawcą”, „Sukces czy porażka – co motywuje mnie do działania”, „Wyznaczanie celów i planowanie życia”, „To co najważniejsze” – znaczenie wartości w osiąganiu celów i planowaniu drogi zawodowej”, „Łagodzenie konfliktów klasowych”, „Myśleć inaczej – działać skuteczniej. Sztuka twórczego mylenia”, „Wyznaczanie celów i planowanie życia”, „To co najważniejsze” – znaczenie wartości w osiąganiu celów i planowaniu drogi zawodowej”, „Łagodzenie konfliktów klasowych”, „Myśleć inaczej – działać skuteczniej. Sztuka twórczego mylenia” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas, U. Hetmańczyk)
 • Wycieczki zawodoznawcze (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas, G. Sieńkowska-Pałka)

Pomoc organizowana na terenie Poradni w Świdnicy, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego:

 • Indywidualna terapia psychologiczna (K. Dera-Szymczak, K. Łysyk, M. Figlewicz,              M. Szychowiak, M. Gut, M. Jaśkowiak)
 • Terapia pedagogiczna grupowa uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych (A. Grygianiec-Wodarz)
 • Grupowe zajęcia terapeutyczne: edukacja wczesnoszkolna i kl. IV -zajęcia ogólnorozwojowe wspierające naukę czytania (A. Miecznikiewicz, K. Bryk)
 • Spotkania terapeutyczne dla rodzin (K. Dera-Szymczak, M. Figlewicz, M. Jaśkowiak)
 • Konsultacje dla rodziców, nauczycieli (orzecznictwo, pomoc dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, itp.) – M. Curyl
 • Terapia EEG Biofeedback (K. Rozenek, K. Michałowska- Sołościuk)
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ( M. Jaśkowiak)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, m.in. z ASD (M. Figlewicz)
 • Zajęcia dla uczniów zdolnych SP (M. Gut, A. Baradzi-Pyt, A. Miecznikiewicz, K. Bryk)
 • Stacjonarny turnus dla dzieci młodszych w okresie ferii zimowych lub wakacji: „Ferie z Poradnią”, „Wakacje z Poradnią” (M. Gut, A. Miecznikiewicz, K. Rozenek, M. Jaśkowiak, M. Figlewicz, M. Dutkiewicz)
 • Integracja Sensoryczna (E. Sergiej)
 • Terapia logopedyczna (B. Biedrzycka, M. Sikora, A. Sosińska, M. Dutkiewicz)
 • Grupowe zajęcia logorytmiczne dla dzieci 3-4 letnich (M. Sikora, M. Dutkiewicz)
 • Zajęcia socjoterapeutyczne (M. Curyl, K. Łysyk,)
 • Sieć doradców zawodowych (prowadzona przez doradców z Poradni w Świdnicy, Świebodzicach, Strzegomiu)

Pomoc organizowana na terenie Poradni w Świebodzicach, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego:

 • Terapia psychologiczna (U. Hetmańczyk, H. Stawnicka-Andrys)
 • Terapia EEG Biofeedback (K. Sosnowicz)
 • Terapia logopedyczna (M. Błaszczyk)
 • Spotkania z Poradnią – dla logopedów (M. Błaszczyk)
 • Konsultacje dla rodziców, nauczycieli (orzecznictwo, pomoc dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, itp.) – (K. Sosnowicz)
 • Zajęcia edukacyjne rozwijające umiejętności wychowawcze dla rodziców dzieci w młodszym wieku (M. Balwierz, L. Krawczyk, U. Hetmańczyk)
 • Terapia stymulująca rozwój funkcji poznawczych dziecka przy współudziale rodzica (H. Stawnicka-Andrys)
 • Rewalidacja, terapia pedagogiczna (M. Balwierz, L. Krawczyk)
 • Doradztwo zawodowe (M. Balwierz, L. Krawczyk)

Pomoc organizowana na terenie Poradni w Strzegomiu, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego:

 • Indywidualna terapia psychologiczna (Z. Mrozowska, P. Grzywaczewska)
 • Terapia EEG Biofeedback (D. Klimowicz, M. Nowak)
 • Terapia logopedyczna (D. Mazur, A. Rydel)
 • Zajęcia grupowe dla uczniów z klas III „Czytamy i piszemy- a sukces osiągniemy” (A. Rydel, E.Białas)
 • Konsultacje dla rodziców, nauczycieli (orzecznictwo, pomoc dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, itp.) – A. Jajko
 • Grupa wsparcia dla rodziców uczniów zahamowanych psychoruchowo, z dysleksją rozwojową (I. Galica)
 • Zajęcia grupowe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym w zakresie rozwijania umiejętności społecznych (P. Grzywaczewska)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, m.in. z ASD (Z. Mrozowska)
 • Terapia pedagogiczna, rewalidacja (B. Dziurla, I. Galica, E. Białas, D. Klimowicz)
 • Doradztwo zawodowe: E. Białas
 • Stacjonarny turnus dla dzieci młodszych w okresie ferii zimowych „Ferie z Poradnią”(A. Rydel, E. Białas, P. Grzywaczewska)

 

 

W dniach 01.07.2019 – 05.07.2019 dwunastu uczestników w wieku wczesnoszkolnym brało udział w wyjątkowych zajęciach. Uczestniczyli w ciekawych działaniach m.in. z dziedziny eksperymentów, sensoplastyki, ciekawych technik plastycznych, programowania, dogoterapii, wystąpień publicznych, bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu… oraz wielu innych. W każdym dniu pojawiły się różnorodne zajęcia, wszystkie w nurcie slow life.

20190701_120146 20190701_125548 20190702_084130 20190702_092214 20190702_100549 20190703_102514 20190703_104218